เพียงเศษเสี้ยวจักรวาล: พ ระ เ จ้า

โดย saengdao

การท่องมนต์  บ่นคาถา !  จง เลิกเสียเถิด การนับ ลูกประคำ ! เจ้ากำลัง กราบไหว้ใครอยู่คนเดียว

@   ถาม   ด้วยความโง่ เขลา เบาปัญญา   ของข้าพระพุทธเจ้า … “  พระเจ้า” คือใคร  ?  … พระเจ้า  มีอยู่จริง หรือไม่ ?  พระเจ้ามีอยู่ที่ไหน?

…   พระพุทธเจ้า  เป็น พระเจ้า หรือไม่ ?

…  ในศาสนาอิสลาม  “ องค์ พระอัลลาห์ฮอร์   (ถ้าเขียนสะกดผิดก็ขออภัยด้วย)     ก็คือพระเจ้า ของอิสลามมิกชน ใช่หรือไม่ ?   ฉั น ต้องการคำตอบ ถ้าเป็นไปได้

… สำหรับตัวฉันเอง   อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบ เพราะฉันเองก็ไม่รู้   อาจจะคิดเห็นไปตามความคิดของตัวเอง  แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือ  คนที่นับถือศาสนาอะไรก็ตาม  เมื่อเขามีทุกข์   ศาสนาช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้  คนที่เคยผิดหวัง  คิดจะฆ่าตัวตาย  คนที่คิดจะฆ่าคนด้วยความโกรธแค้น  คนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรัก  คนรวยที่ล่มจมเพราะธุรกิจล้มเหลว เป็นหนี้เป็นสิน เป็นบุคคลล้มละลาย  จนตรอก ไร้ ที่พึ่งพิง   คิดจะฆ่าตัวตาย ในที่สุดก็ไม่ฆ่าตัวตาย เมื่อพบพระเจ้า เมื่อบรรลุในหลักธรรมของศาสนา ( ส่วนเรื่องการฆ่าตัวตายนั้นเราไม่ได้ ประณามว่าเขาโง่  ดังที่สื่อมวลชนบางสื่อ  หรือ บุคคล บางคน หรือหลายคน ไปพิพากษา ตัดสินด่าว่าประฌามเขาพราะ เราไม่รู้ในตัวเขา ว่าเขามีเหตุผล ของเขา   เรื่องนี้ ฉันคงต้องสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องอีกที )

… ฉันมีตัวอย่างรูปธรรมที่ว่าศาสนาสอนให้คนพ้นทุกข์ และบรรลุธรรมได้  …เพื่อนสาวรุ่นน้อง ฉันคนหนึ่ง  เธอผิดหวังในเรื่องความรัก จึงท้นทุกข์ระทม หน้าตาหมองเศร้า ไม่อยากมีชีวิตอยู่  เธอบอกฉันว่าผิดหวังในตัวมนุษย์ ฉันเองก็ไม่สบายใจ ได้แต่ปลอบโยน ให้กำลังใจ ฯลฯ … แต่ในที่สุด เธอ ได้พบพระเจ้า แห่งศาสนาคริสต์

                       “ พี่แสงดาว  หนู พบพระเจ้าแล้ว  พระองค์ ทรงกรุณา ช่วย ให้หนู พ้นทุกข์  ขอบคุณพระเจ้า ”   เธอเอ่ยกันฉันด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข     ฉันยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจมาก เป็นล้นพ้น  ทีเดียว
                                – – –   นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่  พระเจ้าแห่งศาสนา ช่วยให้ มนุษย์  บุตรของพระองค์ ได้พ้นทุกข์ !
                       . . .    ฉั น   คิดว่า ศาสนา ทุกๆศาสนา  มีพระเจ้า องค์ เดียวกัน  คือ  แม่พระธรรมชาติ !   ศาสดาทุกองค์ศาสดา ที่บรรลุธรรม  ตรัสรู้ธรรม ล้วนตรัสรู้ ได้รับคำสอนมาจากแม่พระธรรมชาติทั้งนั้น  องค์พระศาสดา จักตรัสรู้ได้ ก็ต้อง เข้าหา นมัสการ แม่พระธรรมชาติ  ดิน  น้ำ ป่า ดงพงไพร สรรพสิ่งสรรพชีวิตที่แม่พระธรรมชาติประทานมามอบให้มนุษย์      …  เป็นดั่งนั้นเอง  ภราดร  ภราดา
                                    – – –   พ ระ เ จ้า   อยู่ในตัวเราเอง   อยู่ในดวงใจ  และ ดวงจิตวิญญาณ  ของเราเอง  พระองค์ทรงมีพระเมตตา กรุณาปราณี   โอบเอื้ออาทร ต่อบุตร ธิดาของพระองค์เสมอ  บางคราก็ เฆี่ยน   โบยตี   บุตร ที่ดื้อด้าน  ทำผิดศีลธรรม ด้วยความเมตตา ฯลฯ   โอบกอดปลอบประโลมให้พลังใจ บุตร ธิดา ที่ผ่าน ความผิดหวัง  และ ท้นทุกยากทรมาน  ถูกกดขี่ข่มเหง  จากมนุษย์ที่ใจหยาบบาปหนา ไม่ว่าจะถูกทำลาย รากเหง้า  ธรรมชาติ วิถีชีวิต  จากมนุษย์ที่ นับถือ วัตถุ เงินตรา เป็น  ดุจพระเจ้าองค์ ใหม่ในระบบโครงสร้างสังคมอภิมหาบริโภคทุนนิยมสามานย์สุดโต่งนี้
… พระเจ้าทรงมีพระเมตตา กรุณาต่อมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกชั้นชน เพียงแต่ว่า มนุษย์ อวิชชา จะเข้าใจปฏิบัติตามคำสอน แห่งองค์พระศาสดา ที่ทำการเผยแพร่ พระศาสนา ทุกศาสนา   หรือไม่ เท่านั้น!
        – – – “   จ ง    เลิกเถิด
การท่องมนต์  บ่นคาถา !
จง เลิกเสียเถิด การนับ ลูกประคำ !
เจ้ากำลัง กราบไหว้ใครอยู่คนเดียว
ในมุมมืดของวิหาร ที่ประตู หน้าต่าง ปิดเสียหมด เช่นนี้ ?
            จง ลืมตาขึ้นเถิด
จง ดูเถิดว่า พระผู้เป็นเจ้า มิได้ประทับอยู่ใน ที่นี่ดอก !
พระองค์ ทรงอยู่ กับ  ชา ว นา
ที่ กำลังไถคราดอยู่บนผืนดิน อันแตกระแหง แข็งกระด้าง
พระองค์ ทรงปะปนอยู่กับ  บรรดา  ก ร ร ม ก ร   ผู้กล้าทุบหิน ทำถนนอยู่
ทรง ร่วมชีวิตอยู่กับ  พวก  ชา ว นา   และ  บรรดา   กร ร ม ก ร
ใน ท่ามกลาง  แ ส ง แ ด ด    และ   สา ย ฝ น
ภูษาของพระองค์ ก็ ล้วน เปรอะเปื้อน ไปด้วย ฝุ่นละออง
จง  เปลื้องเสื้อผ้าอันบริสุทธิ์  และ หลากล้นค่า ของ เจ้า ออกเสีย
และ ลงไป คลุก กับ  ฝุ่น
เช่นเดียว กับ  พ ระ อง ค์  ผู้ เป็น เ จ้า  เถิด !
             ค วา ม ห ลุ ด พ้ น ห รื อ ?
เ รา จะ พบ ความ  ห ลุ ด พ้ น   ได้ที่ไหนเล่า ?
พ ระ  ผู้เป็นที่พึ่งของเรา
ท่าน ทรงรับการรังสรรค์โลก ไว้เป็นภาระของท่านเอง  ด้วยความเต็มพระทัย
พระองค์ ทรงผูกพันอยู่กับ เรา ชั่วนิจนิรันดร์
                มาเถิด !  จง เลิก การภาวนา สมาธิ  กันเสียที !
จง ละทิ้ง  ธู ป    และ    พ ว ง บุ ป ผา    ไว้เสียที !
จะ เป็นไรมี หาก เสื้อผ้าของเจ้า
 จะ ขาดวิ่น  และ  เปื้อนเปรอะ ไปบ้าง ?
 จง ออกไปเฝ้า พระผู้เป็นที่พึ่ง ของเราเถิด
จง  ออกไปพบ    และ  ร่วมแรง ทำงานกับ พระองค์ท่าน
ด้วย หยาดเหงื่อ ของเราเสียบ้าง เป็นไร ? ”
(  จาก หนังสือ “ คีตาญชลี ”   หน้า  ๓๗   แต่งโดย   “  รพินทรนาถ   ฐากูร ”
              – – –     ดูกร…  ภราดร    ภราดา   “  พระเจ้า  ”   อยู่กับ เราเป็นนิรันดร์
สา ธุ      ,   อาเมน  ,  อิสลามมาลากุม  ฯลฯ   @
                          . . .
Advertisements

Leave a comment

Filed under ข่าวจากประชาไท, Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s