ภาพวาดโดย ศิลปินช้าง : Paintings by Elephants

 

It has been discovered that elephants enjoy a number of human past-times, such as games, dance and art. Elephant sanctuaries are now encouraging elephants to explore their creative talents by allowing the elephants to paint.

 มีการค้นพบว่าช้างมีความสุขและพลิดเพลินกับการละเล่นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ อธิเช่นเกมส์การ เต้นรำและศิลปะ เขตรักษาพันธุ์ช้างในประเทสไทย ได้สำรวจความสามารถ และส่งเสริมให้ช้างมีความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูป

Elephant Artists ช้างช่างศิลป์

An elephant’s trunk can be thought of as being a long, supple appendage that allows the elephant to grip objects. Some elephant artists are taught by their trainers to hold a paintbrush by wrapping the tip of the trunk around the paintbrush, whereas others are encouraged to place the brush into a ‘nostril’ at the end of the trunk, to give the elephant more control over the brush.

งวงของช้างมีความยาวและอ่อนนุ่มตรงปลายช่วยให้ช้างสามารถหยิบจับวัตถุที่ต้องการ ช้างบางเชือกได้มีการฝึกสอนโดยครูผู้ฝึกสอนในการจับพู่กันโดยการใช้งวงพันรอบพู่กัน ในขณะที่บางคนก็จะสอบให้วางแปรงลงใน ‘รูจมูก’ ในส่วนของปลายงวงเพื่อให้ช้างการควบคุมฝีแปรงได้มาก

 

Most elephant trainers will assist the elephant artist during the painting process. Some will guide the elephant’s trunk across the canvas, while others take a purist approach to art and leave the elephants to create their paintings unaided. Generally, an elephant trainer will set up the easel and canvas and load paint on to the brush before handing the paint brush to the elephant. Elephant artists have been known to get impatient with their assistants, and will tap the brush against the assistant’s chest to demand more paint.

ส่วนใหญ่แล้วครูผู้ฝึกสอนช้างจะคอยช่วยเหลือศิลปินช้างในระหว่างขั้นตอนการวาดภาพ บางคนก็จะช่วยแนะให้พอเป็นแนวทาง ในการเริ่มต้นการวาดบนผืนผ้าใบ หลังจากนั้นก็จะให้ช้างได้ใช้จินตนาการวาดต่อไปจนเสร็จ ในขณะที่บางคนก็ปล่อยให้ช้างจินตนาการสร้างภาพวาดของเขาไปโดยลำพัง โดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกสอนช้างจะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ เช่นตั้งขาตั้งสำหรับวางกรอบผ้าใบและจัดสีและแปรงไว้ให้ ซึ่งบางครั้งศิลปินช้างก็เกิดความใจร้อนที่จะวาดภาพ และทำการเร่งผู้ช่วยของเขาเตรียมงานให้เร็วขึ้น โดยการเอาแปรงไปแตะที่หน้าอกของผู้ช่วยของของเขา

 

Fine Art Paintings by Elephants ภาพศิลปะโดยศิลปินช้าง

Elephants can be trained to reproduce recognizable images, such as other elephants, scenery, and recognizable objects such as flowers. They can even be taught to make self-portraits. However, to some this isn’t true elephant art. When left to create alone, elephants paint in an abstract style using lines, curves and dashes of paint to form the finished work.

ช้างทุกเชือกสามารถรับการฝึกฝนให้จดจำในการวาดภาพ โดยการกระทำซ้ำ ๆ เช่นภาพวิวทิวทัศน์และสิ่งต่าง ๆ ที่รู้จักดี เช่นดอกไม้ นอกจากนั้นพวกเขายังสามารถได้รับการฝึกสอนที่จะวาดภาพตนเอง โดยวาดเป็นรูปช้างทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อต้องการให้ศิลปะเป็นของช้างจริง ๆ จึงได้มีการปล่อยให้เขาได้สร้างผลงานโดยให้วาดภาพในสไตล์นามธรรม หรือ Abstract style โดยใช้เส้นโค้งเส้นและเส้นประด้วยสีสรรต่าง ๆ ในรูปแบบการทำงานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

Trained Elephant Paintings การฝึกสอนให้ช้างเป็นศิลปินวาดภาพ

Elephant trainers can teach an elephant to reproduce an image over and over again. The result is a picture that could have been drawn by an eight-year-old child. Although endearing, this form of art is losing popularity with elephant art fans, as the elephants are taught to paint these pictures as a performance, similar to a dog who has been taught to do tricks. For elephant art purists, these reproductions of the trainer’s initial design don’t constitute as ‘real’ elephant art.

ครูผู้ฝึกสอนช้างสามารถสอนช้างโดยการให้วาดภาพซ้ำแล้วซ้ำอีก ผลที่ได้คือภาพวาดจะเหมือนกับการวาดภาพโดยเด็กอายุแปดปี ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการฝึกสอนโดยใช้ความอดทน และความรักในศิลปะเพียงไหน, รูปแบบของศิลปะประเภทนี้ ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากแฟนศิลปะช้าง เท่าที่ควร ซึ่งช้างที่มีการสอนให้วาดภาพเหล่านี้ ก็คล้ายกับการฝึกสุนัขโดยเทคนิค ที่คล้าย ๆ กัน  ศิลปะช้างประเภทนี้ ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับและไม่ถือว่าเป็น’ ศิลปะช้าง ‘ของจริง

 

 

Above: Elephants can be taught to reproduce a specific image, which they are then asked to reproduce for tourists. On each of the paintings above, you can see a stamp of authenticity – this shows that an elephant was the artists behind the painting. Whether this is truly ‘art’ or not depends on an individual’s opinion of what art is.

ภาพข้างบน : ช้างสามารถเรียนรู้โดยการวาดภาพซ้ำ ๆ หลาย ๆ ภาพ โดยจะทำการวาดให้นักท่องเที่ยวได้ชม ในแต่ละภาพที่วาดเสร็จจะมีการแสต๊มป์ไว้ข้างล่าง เพื่อแสดงว่า  ภาพแต่ละภาพนั้นเป็นผลงานของช้างซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพ อย่างแท้จริง เป็นงาน ‘ศิลปะ’ ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า รูปแบบของงานศิลปะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบเป็นเช่นไร

Untrained Elephant Paintings ภาพวาดของช้างมือใหม่

Some elephant sanctuaries that specialize in elephant art will train an elephant to hold the brush and show the elephant how to apply paint to the paper, without teaching the elephant to create a specific shape on the page. These elephants are given the space and time needed to create whatever imagery they desire. The result is a simple, abstract collection of lines, shapes and colors.

Trainers claim that the elephants know when the piece is done, and the animal will often stand back and admire their work before heading down to a river to swim. It has also been suggested that like human artists, elephant artists have ‘off’ days, when the artistic well runs dry.

บางเขตรักษาพันธุ์ช้าง จะมีผู้เชี่ยวชาญในศิลปะช้างมาทำการฝึกฝนช้างให้จับแปรงและแสดงให้ช้างดูวิธีการใช้สีวาดลงบนกระดาษ โดยไม่ได้สอนช้างในเรื่องรูปทรงอย่างเฉพาะเจาะจงบนแผ่นกระดาษแต่อย่างใด ซึ่งช้างเหล่านั้นจะมีเวลาคิดและจินตนาการในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะวาดผลงานขึ้นมา ผลที่ได้คือจะได้ภาพเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรม หรือภาพ Abstract เป็น คอลเลคชันที่สวยงามทั้งลายเส้นรูปร่างและสีสรร

ผู้ฝึกฝนช้าง อ้างว่าช้างเหล่านั้นจะรู้ว่าเมื่อไหร่งานวาดของเขาจะวาดเสร็จ และเมื่อเขาวาดภาพเสร็จแล้วก็มักจะถอยออกมาจากงานเพื่อมองและชื่นชมผลงานของเขาก่อนที่จะหันตัวมุ่งลงไปที่แม่น้ำ เพื่อจะว่ายน้ำเล่น ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เขามีอุปนิสัยคล้ายคนที่เป็นศิลปินอีกด้วย นอกจากนี้ศิลปินช้างยังมีวันหยุด เพื่อให้สีที่วาดไว้แห้งลง

Buy Paintings by Elephants Online  ซื้อภาพวาดโดยศิลปินช้าง ออนไลน์

Elephant art can be bought online through various websites. Here are just a few to get you started: Thai Fine Art,Elephant Art Gallery, Elephant Paintings, Elephant Art

Most elephant sanctuaries that are creating elephant art use the money raised by the paintings to create a better lifestyle for the elephants that they house. There are however some elephant owners who simply use the elephant’s creativity for their own gain. It is up to the buyer to decide which situation they would prefer to support through buying elephant art.

ศิลปะโดยศิลปินช้าง สามารถซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ในเวปไซ้ต์ : Thai Fine Art,Elephant Art Gallery, Elephant Paintings, Elephant Art

ส่วนใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์ช้าง ได้มีการสร้างงานศิลปะช้าง เพื่อขาย และงินที่ได้ก็จะนำมาใช้จ่ายเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของช้างให้ดีขึ้น แต่ก็มีบ้างที่เจ้าของช้างบางคน ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของช้างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่จะตัดสินใจว่าพวกเขาจะ เลือกสนับสนุนโดยการซื้องานศิลปะช้างให้ถูกที่

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s