อะไรคือความวิบัติ

เหมือนเหรียญสองด้านกับการที่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์ ออกมาพูดถึงความสำคัญเรื่องการใช้ภาษา…โดยยกกรณี “ภาษาสก๊อย” ที่พูดคุยในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางว่า มีทั้ง “ด้านบวก” และ “ด้านลบ”
บวกเพราะ…มนุษย์ไม่ยอมจำนนกับการสื่อสาร
ลบเพราะ…คนไทยอ่านน้อย…คำเลยน้อย…จึงต้องสร้างคำใหม่กันขึ้นมา
น่าเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ “ปราชญ์ด้านตัวหนังสือ” ที่มองการใช้ภาษาไทยของคนไทยได้ละเมียดละไม…และมองออกอย่างทะลุปรุโปร่ง
แต่ดูเหมือนรากเหง้าแห่งปัญหาที่ถาโถมเกิดขึ้นในประเทศไทย “ภาษาสก๊อย” ดูจะมีบทบาทและพิษสงน้อยกว่า “ภาษาทางกฎหมาย” เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเมืองการปกครอง
ภาษาสก๊อย…อ่านไม่ออก แต่เข้าใจกันเอง
ภาษาทางกฎหมาย…ทั้งอ่านออก รู้ทุกอย่าง แต่พอตีความออกมากลับสร้างความไม่เข้าใจ และยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้รับฟัง
สิ่งใดกันที่สร้าง “ความวิบัติ” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย?
คำว่า และ กับ หรือ…คำว่า คาดว่า หรือ น่าจะ…เพียง “คำสั้นๆ” ทางกฎหมาย ก็สามารถ “ผูกมัด” และ “เอาผิด” กับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าบัลลังค์แห่งคำพิพากษาได้
อุทาหรณ์วินิจฉัยทางการเมืองมากมาย…กลายเป็นสิ่งที่สร้างคำถามให้เกิดขึ้นในใจของผู้คน
แล้วเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นหรือ…ปล่อยให้มันเป็นไป ทั้งที่รู้ว่า ภาษาทางกฎหมายสามารถใช้ “ทำล้าง-ทำลาย” เพื่อก่อไฟให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน
ขนาดพระพุทธองค์ยังเคยกล่าวว่า…วิบัติแห่งทิฎฐิ ซึ่งหมายถึง ความเห็นที่เห็นผิดเป็นชอบ…หากเกิดขึ้นเมื่อใด ณ ที่แห่งใด ย่อมนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ปราศจากความเจริญ
มันช่างเป็นเรื่องที่ตรงกับประเทศไทยเหลือเกิน…กับความเจริญที่ขาดหายไปด้วยการใช้ ภาษาทางกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
หากเลือกได้ในบางกรณี…บางเหตุการณ์…และในแต่ละช่วงสถานการณ์…ประชาชน คนไทยคงอยากขับขานให้ใช้ “ภาษาสก๊อย” เพื่อสร้างความเข้าใจ…โดยไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s