1 มีนาคม St David’s Day

วันที่ 1 มีนาคม เป็นวันที่ 60 ของปี (วันที่ 61 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 305 วันในปีนั้น

Google doodle: St David's Day dragon

Google doodle: St David’s Day dragon. Photograph: Google

Google is celebrating St David’s Day with a doodle depicting a cartoon red dragon romping in a field of daffodils.

The latest animation on the search engine’s home page marks the Welsh patron saint’s day, which is heralded by schools and cultural societies throughout the country.

The tail of the dragon, which appears on the Welsh flag in less playful fashion, is wrapped around the ‘l’ of Google, while he clutches the symbolic flower in one claw.

It is customary in Wales to wear either a daffodil or a leek on 1 March for the occasion.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s