24 ธันวาคม คริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ ( Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดย ทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู

วันคริสต์มาสอีฟหมายถึงตอนเย็นหรือวันทั้งวันก่อนวันคริสต์มาส ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลาย และมีการเฉลิมพระเกียรติเกิดของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม  เป็นงานเฉลิมฉลองอย่างมีนัยะสำคัญทางวัฒนธรรมมากที่สุดของโลกตะวันตกและเป็นที่สังเกตุกันอย่างแพร่หลาย เป็นวันหยุดแบบเต็มวันหรือบางส่วนในความหมายของวันคริสต์มาส

หนึ่งเหตุผลที่เกิดขึ้นเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟเป็นประเภณีดั้งเดิมพิธีกรรมวันคริสเตียน จะเริ่มต้นที่พระอาทิตย์ตก,  สืบทอดมาจากประเพณีของชาวยิว,  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการสร้างมาในปฐมกาล”  ในตอนเย็นในวันที่่ 24 จะมีการทำพิธีในโบสถ์ โดยจะเริ่มพิธีสวดในเวลาเที่ยงคืนเช่นนิกายโรมันคาทอลิก  คริสตจักรจำนวนมากยังคงแขวนระฆังในโบสถ์ของพวกเขาและถือการสวดมนต์ในตอนเย็นวันคริสต์มาสอีฟ อาจจะเรียกว่าเป็นวัน”ค่ำคืนแห่งวันคริสต์มาส”

เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวคริสต์ จึงได้ถือเอาวันที่พระเยซูประสูติในเวลากลางคืน , ช่วงเที่ยงคืน จะมีการเฉลิมฉลอง วันคริสต์มาสอีฟ, ประเพณีเวลาเที่ยงคืนในพิธีฉลองวันเกิดของพระเยซูที่เชื่อกันว่าได้ประสูติในเวลากลางคืน สะท้อนให้เห็นในความจริงที่ว่าวันคริสต์มาสอีฟจะเรียกว่า”Heilige Nacht”(“คืนอันศักดิ์สิทธิ์”) ในภาษาเยอรมันว่า”Nochebuena”(“คืนที่ดี”) ในภาษาสเปนและในทำนองเดียวกันในการแสดงออกอื่น ๆ ของจิตวิญญาณคริสต์มาสเช่นเพลง “กลางคืนเงียบคืนอันศักดิ์สิทธิ์” หรือ  “Silent Night, Holy Night”.

สำหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างไม่เป็นทางการ อาจจะเห็นได้ว่า จะมีการจัดงาน ในความหมายเพียงแค่วันก่อนวันคริสต์มาส ตามประเภณีปฏิบัติมา ซึ่งคนประมาณล้านคนทั่วโลกจะให้ความร่วมมือทางศาสนาคริสต์ หรือจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและวันคริสต์มาสอีฟ และเน้นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาคในพื้นที่

คนที่นับถือศาสนาโรมันคาทอลิกและนับถือประเพณีเฉลิมฉลองในตอนเที่ยงคืน ซึ่งจะเริ่มขึ้นทั้งที่หรือบางครั้งก่อนเที่ยงคืนวันคริสต์มาสอีฟ พิธีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในคริสตจักรทั่วโลกถือเป็นจุดเริ่มต้นของวันคริสต์มาส

ในปีล่าสุดคริสตจักรบางคนได้กำหนดไว้ ในเวลา”เที่ยงคืน” ตั้งแต่ 07:00 ในพื้นที่ที่พูดภาษาสเปน, พิธี Mass จะมีขึ้นตอนเที่ยงคืน บางครั้งก็เรียกว่า Misa del Gallo หรือ”Missa ทำ Galo”, ในภาษาโปรตุเกส  ในประเทศฟิลิปปินส์กำหนดเป็นเวลาเก้าวันเริ่มต้นวันที่ 16 ธันวาคมและต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันถึงวันที่ 24 ธันวาคมในระหว่างที่ชาวฟิลิปปินส์ขัเข้าร่วมมวลชนยามเช้ามักจะเริ่มต้นที่ประมาณ 4:00 – 05:00 ในปี 2009 เจ้าหน้าที่วาติกันกำหนดมวลเที่ยงคืน เริ่มต้นที่ 22:00

ธรรมเนียมปฏิบัติ Lutherans วันคริสต์มาสอีฟ Eucharistic ประเพณีทั่วไปของประเทศเยอรมนีและสแกนดิเนเวีย “Krippenspiele”(การประสูติ), เป็นเพลงเทศกาลพิเศษที่นักร้องประสานเสียงร้องมีการให้แสงเทียนให้ส่องสว่างในวันคริสต์มาสอีฟเป็นหนึ่งในไฮไลท์ในคริสตจักร Lutheran ปฏิทิน วันคริสต์มาสเพลงสายัณห์เป็นที่นิยมในช่วงเย็นก่อนและจนถึงเที่ยงคืน ประเภณีนี้ยังมีแพร่หลายในภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนใหญ่ Lutheran ประเพณีเก่าของคริสต์มาสในเวลาตอนเช้าของวันคริสต์มาส (Christmette) ยังสามารถพบได้ในบางพื้นที่ ในภาคตะวันออกและภาคกลางของเยอรมนี, ยังคงมีการรักษาประเพณีของ”Quempas ร้องเพลง”ที่กลุ่มนักร้องประสานเสียงจะแยกกระจายในส่วนต่างๆของคริสตจักร เพื่อที่จะร้องเพลง “He whom Shepherds once came Praising” (Quem pastores) responsively.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s