การให้สัตยาบันนั้นสำคัญจริ งหรือ?

 

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC: International Criminal Court) เป็นองค์กรที่สังคมระหว่างประเทศได้จัดตั้งขึ้นโดยธรรมนูญแห่งกรุงโรมหรือที่เรียกว่า “Rome Statute” เพื่อให้องค์กรตุลาการถาวรที่เป็นอิสระ (ไม่ตกอยู่ในอำนาจใคร)เพื่อพิจารณาคดีอาญาที่ถือว่ารุนแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาญากรรมต่อมวลมนุษย์ชาติ คดีอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมที่เป็นการรุกราน

ศาลอาญาระหว่างประเทศ แตกต่างจากศาลภายในของประเทศต่างๆ (nationalcourt)ตรงที่ ศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจศาลระหว่างประเทศในคดีอาชญากรรมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการพยายามที่จะดำเนินคดีอาญากับเผด็จการต่างๆและอาชญากรรมอื่นๆ ที่อาจจะหลบหนีคดีอาญาจากรประเทศหนึ่งประเทศใดที่บุคคลเหล่านี้กระทำความผิดที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์ชาติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการทำลายล้างด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ

โครงสร้างของศาลอาญาระหว่างประเทศ
ศาลอาญาระหว่างประเทศอยู่ภายในบังคับของสมัชชารัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ การบริหารงานของศาลฯ แบ่งเป็นสี่ฝ่าย คือ
1. ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ (Presidency)
2. ฝ่ายตุลาการศาลอาญาระหว่างประเทศ(Judicial Divisions) ซึ่งแบ่งการดำเนินกระบวนยุติธรรมเป็นสามชั้น คือ
2.1 ชั้นพิจารณาเบื้องต้น (Pre-trial)
2.2 ชั้นพิจารณาคดี (Trail)
2.3 ชั้นอุทธรณ์ (Appeal)
3.สำนักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ (Office of the Prosecutor) และ
4. สำนักงานทะเบียนศาลอาญาระหว่างประเทศ (Registry)

ต่อมาคิอ..สำนักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานสืบสวนและสอบสวนทั้งปวงของศาลฯ มีพนักงานอัยการนายหนึ่งเป็นผู้อำนวยการ และอีกสองนายเป็นรองผู้อำนวยการ[ โดยธรรมนูญกรุงโรมฯ บัญ
ญัติว่า ให้สำนักงานอัยการฯ บริหารกิจการของตนได้โดยอิสระและโดยตนเอง[ปัจจุบัน นายหลุยส์ มอเรโน-โอแคมโพ (Luis Moreno-Ocampo) พนักงานอัยการจากอาร์เจนตินา ได้รับเลือกจากสมัชชาฯ ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานอัยการฯดำรงตำแหน่งตามวาระ 9 ปีสมัยเดียว

ตามกฏบัตรของศาลอาญาระหว่างประเทศ ถ้าจะเข้ามาพิจารณาคดีได้ใน มี3กรณีเท่านั้นคือ

1. ประเทศนั้นให้สัตยาบรรณต่อRome Staue แล้ว
2. ประเทศนั้นยังไม่ได้ให้สัตยาบรรณต่อRome Staue แต่ลงนามรับอำนาจศาล
3. มติคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติขอให้ศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีในประเทศใดประเทศหนึ่ง
(ประเทศไทยไม่ได้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อนั้นเลย..แต่ อ่านต่อไปครับ เคสแบบไทยเรานี้นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสำหรับ*ธรรมนูญกรุงโรม*)

มีกรณีที่ประเทศซึ่งไม่ได้เป็นภาคีแต่ถูกตัดสินโทษโดยศาลอาญาระหว่างประเทศเช่นกัน ได้แก่กรณีของประเทศซูดาน ซึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดีได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 (ข) ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ* ซึ่งระบุว่า ให้อำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาคดีได้ในกรณีที่อาชญากรรมนั้นขึ้นได้รับการเสนอต่ออัยการโดยคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งปฏิบัติหน้าที่ *ภายใต้หมวด 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติ* <— ดูให้ดีครับ ว่าท่านสุนัยและโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัม เค้าเล่นออฟชั่นไหน..

เรื่องนี้มันสอดคล้องกับการที่นายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ทนายความของคนเสื้อแดง ได้ยื่นคำฟ้องไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศปลายเดือนตุลาคม 2553 นั้น *มีสิ่งที่น่าสังเกตคือ อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ แจ้งรัฐบาลไทย ขอเข้ามาสอบสวน “อภิสิทธิ์ และพวก” ข้อหาเป็นอาชญากรระหว่างประเทศ วันที่ 23 ม.ค.-5 ก.พ.นี้ ..นี่ไงอัยการฯตัวจริงเสียงจริงกำลังจะมาถึงแล้ว ถ้าไม่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆ เจ้าหน้าที่อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศคงจะไม่มาเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม จากฝ่ายที่กำลังจะถูกฟ้องหรอก ..

จากวันที่โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมยื่นคำฟ้องไปถึงอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้ว *โดยไม่ใส่ใจ ไม่คำนึงถึงในเรื่องสัตยาบัน* ส่งคำฟ้องด้วยเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คลิ๊บวีดีโอเหคุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภาพนิ่งจากแหล่งสื่อฯและผู้อยู่ในเหตุการณ์ ยังเสริมเพิ่มเติมด้วยพยานบุคคลทีพร้อมจะไปเป็นพยานในคดีนี้…ถือว่าเป็นการกระชับวงล้อมด้วยสำนวนที่แน่นหนาและปิดประตูลั่นดานด้วยกุญแจ ยากที่ผู้ถูกฟ้องจะดิ้นหลุดไปจากบ่วงกรรมที่ทำไว้ในครั้งนี้ได้

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s