สิทธิในการไม่ให้การเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลย จะใช้เรื่องนี้ในการกล่าวหาว่าจำเลยมีความผิดไม่ได้

Tong Gallus Spadiceus http://en.wikipedia.org/wiki/Miranda_warning#Thailand

สิทธิในการไม่ให้การเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลย จะใช้เรื่องนี้ในการกล่าวหาว่าจำเลยมีความผิดไม่ได้

“ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย”

————
Thailand
Sections 83 and 84 of the Thai Code of Criminal Procedure, which have been amended by the Act Amending the Criminal Procedure Code (No. 22), BE 2547 (2004), require the police officers who conduct the arrests to inform the arrestees of the Miranda rights.

Paragraph two of section 83 reads:[130]

“Where an arrest is made by an officer, the officer shall inform the arrestee of the charge and, if any, produce the warrant of arrest to him. The officer shall also enlighten the arrestee that the latter has the right to remain silent, that any statement of the latter may be used in evidence during the trial and that the latter is entitled to meet with and seek advice of a counsel or person to become his counsel. If the arrestee wishes to inform the arrest to his relative or a person in whom he reposes, and such information is not inconvenient and would not obstruct the arrest or restraint proceedings or endanger any person, the officer shall permit the arrest to fulfill his wish as much as suitable according to the circumstances. In this respect, the officer shall make a record of such arrest.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s