ปูด‘บิ๊กข้าราชการกต.’วางยารัฐบาล ดอง จม.UN ถึงรมต.-นายกฯช่วยน้ำท่วม

แฉข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศที่อิงเครือข่าย
อำนาจเก่าดองจดหมายองค์การสหประชาชาติที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงเจตจำนงค์
ให้ความช่วยเหลือไทยฝ่าวิกฤตความเสียหายหลังน้ำลดโดยยืนยัน
องค์กรต่างชาติที่อยู่ในไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกด้าน
ทันทีที่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลไทย ระบุเก็บจดหมายไว้นาน 2 สัปดาห์
หลังเป็นข่าวจึงส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ทำให้เสียโอกาสในการขอรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

รายงานข่าวจากแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาทางองค์การสหประชาชาติได้มีหนังสือ 2 ฉบับ
มายังกระทรวงการต่างประเทศตามขั้นตอนของระบบราชการ
โดยจดหมายฉบับหนึ่งมีถึงนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ส่งจดหมายอีกฉบับหนึ่ง
ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อแสดงความเสียใจกับวิกฤตน้ำท่วมและเสนอความช่วยเหลือแก่
ประเทศไทย
แต่ปรากฏว่าหนังสือทั้ง 2 ฉบับไม่ถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศและนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปนาน
เกือบ 2 สัปดาห์ จึงปรากฏเป็นข่าว ทางกระทรวงการต่างประเทศจึง
ได้ส่งหนังสือดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวดังกล่าวทำให้มีการตั้งข้อสังเกตจากแหล่งข่าวว่าถ้าเป็นเรื่องจริง
และเป็นการกระทำของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เท่ากับเป็นการเอาการเมืองมาเล่นโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยการดึงหรือดองเรื่องดังกล่าว ซึ่งหนังสือของ
องค์การสหประชาชาติได้ดำเนินการตามขั้นตอนปรกติของระบบ
ราชการไทยที่ต้องผ่านข้าราชการระดับสูงที่รับผิดชอบ
แต่ข้าราชการดังกล่าวอยู่ในเครือข่ายของกลุ่มอำนาจเดิม
จึงไม่ดำเนินการตามขั้นตอนปรกติ ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน
ซึ่งองค์การสหประชาชาติและองค์กรนานาชาติต้องการ
ให้ความช่วยเหลือต่อประเทศไทย

โดยจดหมายที่มีถึงนายกรัฐมนตรี เลขที่ RCO/052/11
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 มีใจความว่า

“ในนามของทีมงานองค์การสหประชาชาติ เราขอแสดงความเสียใจ
กับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย และแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ต่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

การเกิดอุทกภัยคราวนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ
มนุษยชาติ และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เราขอยกย่องภาวะ
การเป็นผู้นำของท่านในการเป็นผู้นำและประสานงานในการพยายาม
เพื่อฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

ในความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างคาดไม่ถึง เราตระหนักอย่างมาก
ถึงความท้าทายของประเทศของท่านที่ต้องให้ความช่วยเหลือพลเมือง
ของท่านที่กำลังเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างดีที่สุด
เรามีความปรารถนาดีที่จะช่วยเยียวยาในระยะยาวเพื่อให้ผ่านความ
สูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้ ทั้งเราจะให้ความมั่นใจกับท่านว่าองค์กร
นานาชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ
ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนและพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเทคนิค
และการปฏิบัติตามที่รัฐบาลของท่านได้ร้องขอ

และขอย้ำอีกครั้งว่าขอแสดงความเสียใจและให้ความมั่นใจอย่างสูงสุด
ที่เราจะทำได้”

อนึ่ง จดหมายที่มีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ RCO/053/11 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 มีใจความว่า

“ในนามของทีมงานองค์การสหประชาชาติ เราขอแสดงความเสียใจ
กับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย และแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ต่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจึงขอให้มอบหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่รัฐบาลของท่าน ในการดำเนินการ
ในความพยายามที่จะแก้ปัญหาของท่านนายกรัฐมนตรี และยินดี
อย่างมากหากท่านรัฐมนตรีจะส่งเรื่องต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามความเหมาะสม

และขอย้ำอีกครั้งว่าขอแสดงความเสียใจและให้ความมั่นใจอย่างสูงสุด
ที่เราจะทำได้”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s