ซุนยัดเซ็น

เกิดเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409-12 มีนาคม พ.ศ. 2468 (59 ปี) ผู้นำทางการเมือง
นักปฏิวัติของจีนนับถือศาสนาคริสต์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์ชิงผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน สมัยที่ก่อตั้ง สาธารณรัฐจีนขึ้น
ในปี พ.ศ. 2455 ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศจีนซุนฯ ได้เป็นแพทย์ที่มาเก๊า และกวางโจวบางครั้งท่านก็รักษาคนไข้ฟรีด้วยแต่ทว่าท่าน
คิดว่า ไม่ใช่เพียงร่างกายคนเท่านั้น.. ที่ต้องการการรักษา แต่เรายังต้องรักษาความคิด
และจิตใจของคนอีกด้วย. ซึ่งประเทศจีนตอนนั้น ก็เปรียบเสมือนคนป่วยคนหนึ่ง ดังนั้น
ท่านจึงพยายาม ที่จะรักษาประเทศของท่าน เองด้วยวัยเพียง 18 ปี…. ท่านได้เขียนจด
หมายถึงรัฐบาลจีนเพื่อขอร้องให้ทำการปฏิรูป แต่รัฐบาลชิงไม่สนใจความคิดและความปรารถนาของท่าน ดังนั้นในปีเดียวกัน ท่านและสหายของท่าน ได้ก่อตั้ง องค์การจัดตั้ง
การปฏิรูปขึ้นมา และตั้งแต่นั้นมา ซุน ยัต เซ็น ก็ได้เริ่มชีวิต ที่เปลี่ยนไปท่านได้ ทำการ
ต่อสู้กับรัฐบาลชิง โดยหวังว่าประเทศจีน จะสามารถกลายเป็นประเทศที่เป็นอิสระเสมอภาค และมั่นคง

ต่อมาซุนฯ ถูกราชวงศ์ชิงตามล่า ท่านจึงได้หลบหนีไปยังประเทศต่างๆ ก่อนจะถูกควบ
คุมตัวที่อังกฤษโดยพลการ ทำให้อังกฤษประท้วง การจับกุมตัว ซุน ยัต เซ็น จนทำให้
ท่านได้รับการปล่อยตัว… หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปยังญี่ปุ่น ดร.ซุน ยัต เซ็นได้พยายามทำการปฏิวัติ หลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1911 คณะปฏิวัติได้
ทำการปฏิวัติที่เมืองบู๋เชียงจนสามารถโค่นล้มราชวงศ์ชิงได้สำเร็จทำให้ ดร.ซุนยัตเซ็น
ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง เป็นประธานาธิบดี คนแรกของสาธารณรัฐจีน

ต่อมา ท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่ง และให้ หยวน ซื่อ ไข่ เป็นประธานาธิบดีแทนแต่
หยวน ซื่อ ไข่ กลับสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองต่อมา หยวนซื่อไข่ ก็ได้เสีย
ชีวิต ทำให้ซุน กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง หลังจากนั้นท่านก็เสียชีวิตด้วยวัย 59
ปี เมื่อ 12 มีนาคม ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468)

<<5 พยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น>>เป็นภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื้อเรื่อง
ในภาพยนต์เกี่ยวกับประเทศจีน ก่อนการปฏิวัติชิงไห่โดย ดร.ซุน ยัดเซ็นหรือชื่อตัวดั้ง
เดิมว่า ซุนเหวิน http://www.youtube.com/watch?v=7jkSda1l5oM

# บรรพต 50 http://www.mediafire.com/?1xf7gfesbt86s21

<a title=”<<<>>>เกิดเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409-12 มีนาคม พ.ศ. 2468 (59 ปี) ผู้นำทางการเมือง
นักปฏิวัติของจีนนับถือศาสนาคริสต์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์ชิงผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน สมัยที่ก่อตั้ง สาธารณรัฐจีนขึ้น
ในปี พ.ศ. 2455 ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศจีน

ซุนฯ ได้เป็นแพทย์ที่มาเก๊า และกวางโจวบางครั้งท่านก็รักษาคนไข้ฟรีด้วยแต่ทว่าท่าน
คิดว่า ไม่ใช่เพียงร่างกายคนเท่านั้น.. ที่ต้องการการรักษา แต่เรายังต้องรักษาความคิด
และจิตใจของคนอีกด้วย. ซึ่งประเทศจีนตอนนั้น ก็เปรียบเสมือนคนป่วยคนหนึ่ง ดังนั้น
ท่านจึงพยายาม ที่จะรักษาประเทศของท่าน เองด้วยวัยเพียง 18 ปี…. ท่านได้เขียนจด
หมายถึงรัฐบาลจีนเพื่อขอร้องให้ทำการปฏิรูป แต่รัฐบาลชิงไม่สนใจความคิดและความปรารถนาของท่าน ดังนั้นในปีเดียวกัน ท่านและสหายของท่าน ได้ก่อตั้ง องค์การจัดตั้ง
การปฏิรูปขึ้นมา และตั้งแต่นั้นมา ซุน ยัต เซ็น ก็ได้เริ่มชีวิต ที่เปลี่ยนไปท่านได้ ทำการ
ต่อสู้กับรัฐบาลชิง โดยหวังว่าประเทศจีน จะสามารถกลายเป็นประเทศที่เป็นอิสระเสมอภาค และมั่นคง

ต่อมาซุนฯ ถูกราชวงศ์ชิงตามล่า ท่านจึงได้หลบหนีไปยังประเทศต่างๆ ก่อนจะถูกควบ
คุมตัวที่อังกฤษโดยพลการ ทำให้อังกฤษประท้วง การจับกุมตัว ซุน ยัต เซ็น จนทำให้
ท่านได้รับการปล่อยตัว… หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปยังญี่ปุ่น ดร.ซุน ยัต เซ็นได้พยายามทำการปฏิวัติ หลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1911 คณะปฏิวัติได้
ทำการปฏิวัติที่เมืองบู๋เชียงจนสามารถโค่นล้มราชวงศ์ชิงได้สำเร็จทำให้ ดร.ซุนยัตเซ็น
ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง เป็นประธานาธิบดี คนแรกของสาธารณรัฐจีน

ต่อมา ท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่ง และให้ หยวน ซื่อ ไข่ เป็นประธานาธิบดีแทนแต่
หยวน ซื่อ ไข่ กลับสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองต่อมา หยวนซื่อไข่ ก็ได้เสีย
ชีวิต ทำให้ซุน กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง หลังจากนั้นท่านก็เสียชีวิตด้วยวัย 59
ปี เมื่อ 12 มีนาคม ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468)

<>เป็นภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื้อเรื่อง
ในภาพยนต์เกี่ยวกับประเทศจีน ก่อนการปฏิวัติชิงไห่โดย ดร.ซุน ยัดเซ็นหรือชื่อตัวดั้ง
เดิมว่า ซุนเหวิน http://www.youtube.com/watch?v=7jkSda1l5oM

# บรรพต 50 http://www.mediafire.com/?1xf7gfesbt86s21&#8243; href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=204521279619596&set=a.141482292590162.33687.135702649834793&type=1&ref=nf&#8221; rel=”theater” data-ft=”{“type”:41}”>

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s