คิดผิดคิดใหม่

แม้นโยบายมาตรการลดหย่อนภาษีรถคันแรกและบ้าน หลังแรกจะเป็นที่ต้องการของประชาชน แต่รัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ของทั้ง 2 มาตรการตกอยู่กับคนชั้นกลางและคนรวยเท่านั้น ไม่ได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเลย โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้มีฐานในการเสียภาษี แม้ในข้อแท้จริงประชาชนจะไม่ได้รับเม็ดเงินเต็มๆในการลดหย่อนภาษีตามมาตรการ ก็ตาม

และที่ปฏิเสธไม่ได้คือทั้ง 2 มาตรการเร่งด่วนที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ว่า “ทำได้แน่ ทำได้จริง” ไม่มีการศึกษาอย่างรอบด้านและรอบคอบ มาตรการที่ออกมาจึงครึ่งๆกลางๆ ผลประโยชน์ไม่ได้ตกถึงผู้มีรายได้น้อยหรือคนระดับรากหญ้าที่เป็นฐานเสียง สำคัญของพรรคเพื่อไทย

ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียน และต้องปรับนโยบายหรือมาตรการต่างๆให้เอื้อประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มอย่าง ทั่วถึง หากคิดผิดก็คิดใหม่ ไม่ใช่คิดเร็ว ทำเร็ว แต่หากไม่รอบคอบก็ตายเร็วเช่นกัน

โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยหรือบ้านหลังแรกถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรง ชีวิต เพราะประชาชนทุกคนต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยประเภทใดก็ตาม ซึ่งรัฐบาลมีสถาบันการเงินของรัฐรองรับอยู่แล้ว แต่กลับปล่อยให้ไปแข่งขันกับสถาบันการเงินของภาคเอกชน

ที่ผ่านมาสถาบันการเงินของรัฐจึงไม่ได้ตอบสนองนโยบายรัฐและช่วยเหลือ ประชาชนอย่างแท้จริง และยังเหมือนเสือนอนกินที่มีการบริหารจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย รัฐบาลจึงต้องปฏิรูปสถาบันการเงินของรัฐอย่างจริงจังตามหลักธรรมาภิบาล และผลักดันนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรอย่างภาคเอกชนเช่นทุกวันนี้

ยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกผันผวน ทุกประเทศต่างต้องการนโยบายการคลังและมาตรการภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้น อย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเคยศึกษาพบว่าสถาบันการเงินเหล่า นี้มุ่งแต่เพียงการแสวงหากำไร จนละเลยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่แท้จริงในการดำเนินการตามนโยบายรัฐซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

สถาบันการเงินของรัฐจึงไม่ได้เป็นตัวหลักหรือเป็นผู้นำในตลาดการเงินใน ขณะที่รัฐบาลต้องการความช่วยเหลือเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและช่วยเหลือ ประชาชนอย่างแท้จริง อย่างมาตรการบ้านหลังแรกซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องมีบทบาทสำคัญ แต่กลับมีการดำเนินการไม่ต่างกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

**********************************************************************

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s