วางหรีดรำลึก 21 ปี “สืบ นาคะเสถียร”

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน ประชาชนจำนวนมากนำพวงหรีดมาวางรำลึกในวาระครบรอบ 21 ปี “สืบ นาคะเสถียร” อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตเพื่อรำลึกถึง อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า จนทำให้ป่าห้วยขาแข้งเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในที่อื่นๆ

นายสุนันท์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อม นางรตยา จัทร์เทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร น.ส.ชินรัตน์ นาคะเสถียร ลูกสาวคนเดียวของสืบนาคะเสถียร ตลอดจน องค์กร มูลนิธิ ชมรม สมาคม ส่วนราชการ ทหารตำรวจ จำนวนเกือบ 100 หน่วยงาน กำลังร่วมวางหรีดรำลึกถึงคุณงามความดี ผลงานของ ความมุ่งมั่นตั้งใจการการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียรภายในที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย ขาแข้ง ซึ่งการเสียชีวิตของสืบฯเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 ยังเป็นแรงบัลดาลใจให้กับผู้คนอีกจำนวนมากในการหันมาอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ โดยในช่วงเช้าผู้ร่วมงานจำนวนหลายร้อยคนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สืบนาคะเสถียร และพนักงานพิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร
หลังจากวางหรีดที่อนุสรณ์สถานสืบนาคะ เสถียรแล้ว อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยังได้นำปล่อยเนื่องทราบที่เพาะเลี้ยงไว้กลับสู่ป่าธรรมชาติ เพื่อสร้างสร้างระบบนิเวศน์วิทยาของป่ามรดกโลกผืนนี้ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

รูปภาพ

คุณ สืบ นาคะเสถียร หรือนามเดิม สืบยศ เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ที่ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บิดาชื่อ นายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี มารดาชื่อ นางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน โดยคุณสืบ เป็นบุตรชายคนโตน้องชาย และน้องสาวอีก ๒ คน คือคุณกอบกิจ นาคะเสถียร และคุณกัลยา รักษาสิริกุล คุณสืบมีบุตรสาว ๑ คน ชื่อนางสาวชินรัตน์ นาคะเสถียร

ชีวิตและการทำงาน
โดยที่สายตระกูล ของคุณสืบ นาคะเสถียร เป็นครอบครัวของชาวนา ชีวิตในช่วงปฐมวัยจึงต้องช่วยทำงานในนาของมารดา เมื่อว่างจากภาระดังกล่าวก็ออกท่องเที่ยวกับเพื่อน ๆ โดยมีไม้ง่ามหนังสะติ๊กคู่ใจ

รูปภาพ

ได้ เข้าเรียนชั้นประถมต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงปิดเทอมว่างจากการเรียน ก็จะออกไปช่วยทางบ้านเสริมแนวคันนา เพื่อไม่ให้มีข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน ทำงานกลางแจ้งทั้งวัน แม้แดดจะร้อนก็มิเคยปริปากบ่น ครั้นเรียนจบชั้นประถม ๔ ต้องจากครอบครัวไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในสมัยนั้น คุณสืบ มีบุคลิกประจำตัวคือ เมื่อสนใจหรือตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงจัง จนประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด
๒๕๑๑-๒๕๑๔ เข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความตั้งใจการศึกษาอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัย โดยเป็นที่ทราบกันดีระหว่าง หมู่เพื่อนผู้ใกล้ชิดว่า คุณสืบ เป็นผู้มีจิตใจรักงานศิลปะ สูงส่งในเชิงมนุษยสัมพันธ์ มีระเบียบ ในการดำเนินชีวิตในสมัยเรียนอย่างเป็นแบบแผน

๒๕๑๘ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานป่าไม้ตรี กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี ปราบปรามจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ

๒๕๒๒ ได้รับทุนจาก British Council ไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาอนุรักษ์วิทยา

รูปภาพ

๒๕๒๔ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ มีส่วนร่วมในการจัดการและประสานงาน รวมทั้งเป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานพิทักษ์ป่าอีกหลายรุ่น
๒๕๒๖ กลับเข้าปฏิบัติราชการประจำ ฝ่ายวิชาการ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้
๒๕๒๙ ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อน รัชชประภา(เชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รูปภาพ

๒๕๓๐ ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาพื้นที่ ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางด้านบทความและภาพถ่าย ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ เพื่อคัดค้าน การสร้างเขื่อนน้ำโจนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและการบุกรุก ทำลาย ทรัพยากร ธรรมชาติทุกรูปแบบ
๒๕๓๑ กลับมาปฏิบัติราชการที่ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้
๒๕๓๒ เข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
๒๕๓๓ จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมอภิปรายในโอกาส และสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ส่วนมากเป็นหัวข้อเรื่อง “ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้อง ” “ การอพยพสัตว์ป่าตกค้างในเขื่อนเชี่ยวหลาน ” เป็นต้น เขียนเอกสาร โครงงานเพื่อจัดการให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก

เขายังยืนตรงนี้ เขายังไม่ไปไหน
เขายังอยู่กลางใจของเรา
ฉันยังยืนตรงนี้ ร้องเพลงยังพอไหว
ขอทำความเข้าใจเรื่องราว
เรื่องราวของป่า เรื่องราวของคน
ป่าชุมชน ป่าแท้แท้
ป่าเขียวๆ ยังต้องเขียวต่อ
ใต้ท้องฟ้า ใช่มีแต่คน
ปลวกและมด สร้างรังวกวน
สวยงาม คุณเห็นบ้างไหม
เสียงปืนปังวันนั้น ดังมาจนวันนี้
นับเนื่อง กรณี ของสืบ
นาคะสเถียร คือบทเรียน
ข้าราชการไทย
ไม่เพียงเท่านั้น คือขวัญกำลังใจ
ของคนรักป่า

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s