หน้าแคบ-ใจแคบ

เหล็กใน
สมิงสามผลัด

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่องค์กรสื่อออกมาปกป้องนักข่าวสาวทีวีที่โดนอีเมล์คนเสื้อแดงคุกคามข่มขู่

โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ออกแถลงการณ์ 3 ข้อมีเนื้อหาคร่าวๆ

1.ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าสื่อมวลชน ไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งกับใคร จึงไม่ควรตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ คุกคาม

2.รัฐ ธรรมนูญบัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น ฉะนั้นกลุ่มที่มีความเห็นต่าง ต้องไม่ละเมิด ข่มขู่ คุกคาม สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

และ 3.กลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีจุดยืนหรือความเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน ควรใช้ความอดกลั้น ความเข้าใจ มีสติยับยั้ง ควรติดตามข่าวสารอย่างมีสติ

“อย่าได้เชื่อข่าวสารที่ปราศจากการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่ชัดเจน ซึ่งอาจยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง”

เห็นด้วยเต็มประตูกับ 3 องค์กรสื่อที่แสดงจุดยืนได้อย่างตรงประเด็นและชัดเจน

เพราะการส่งฟอร์เวิร์ดเมล์ของคนเสื้อแดงในลักษณะข่มขู่คุกคามนักข่าวที่รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงและยึดมั่นซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

ถือเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อ !

และเห็นด้วยว่าต้อง “ดำเนินคดี” กับผู้ที่กระทำการดังกล่าว

เพราะเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ !

ในทางกลับกัน 3 องค์กรสื่อควรตรวจสอบให้ลงลึกไปด้วยว่า “ต้นตอ” ของปัญหาคุกคามนักข่าวสาวนั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลใด

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

เพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง “คนหน้าแคบ” พิธีกรทีวีหลงยุค หลงอดีต หลงตัวเอง

ฉวยโอกาสนำประเด็นของนักข่าวสาวคนนี้ไป”ขยายความ” ใส่ความเห็นส่วนตัวแบบใจแคบ มีอคติ ขวาตกขอบ

นำไปขยายในเฟซบุ๊ก มุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อความสะใจ หมายสนองอารมณ์อกหักทางการเมืองอย่างขาดสติ

ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อนักข่าวคนนี้เลย

อย่างที่บอกในตอนต้นไปแล้วว่า เห็นด้วยกับเอาผิดคนเสื้อแดงที่ข่มขู่คุกคามสื่อ

แต่ก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าพฤติกรรมของพิธีกร”หน้าแคบ” คนนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วย

เป็นต้นตอการยั่วยุหรือเปล่า

และขัดต่อวิชาชีพสื่อหรือไม่ แต่เอ๊ะ..หรือว่าไม่ได้เป็นสื่อ !?

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s