กะเหรี่ยง


คอลัมน์ที่ 13

นาย สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรง งานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ เปิดเผยข้อมูลในช่วงปีพ.ศ.2553 ระบุอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีนโยบายขับไล่และจับกุมชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมในพื้นที่ป่า แก่งกระจาน ฝั่งติดชายแดนพม่า

ใช้วิธีเผาบ้าน เผายุ้งข้าว และสิ่งปลูกสร้างของชาวกะเหรี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง

การกระทำดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กระทำผิดรัฐธรรมนูญ

“กะเหรี่ยง”เป็น ชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา นับถือศาสนาที่ต่างกัน ส่วนกะเหรี่ยงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเรื่องต้นไม้ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ คริสต์ เป็นต้น

กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงบางส่วนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทย

กะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

1.กะเหรี่ยง สะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้หันมานับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่

2.กะเหรี่ยงโป เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งครัดในประเพณี พบมากที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

3.กะเหรี่ยงบเว พบที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และในแถบตะวันตกของประเทศไทย

4.กะเหรี่ยงปะโอหรือตองสู พบน้อยมากในประเทศไทย

สำหรับ ความเป็นมาของกะเหรี่ยงในประเทศไทยนั้น ระบุว่า ชาวกะเหรี่ยงได้อพยพเข้ามาปักหลักในพื้นที่อาศัยอยู่ครั้งเเรกในแถบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ยึดอาชีพเกษตรกรรมในการดำรงเลี้ยงชีพ

จน กระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงทำสงคราม กะเหรี่ยงได้ร่วมมือกับทหารไทย โดยใช้ช้างเป็นพาหนะ ในการลำเลียงสิ่งของ เสบียงอาหาร ให้ทหาร ไทยในการรบครั้งนั้น

ภายหลังสงครามมีชนพื้นเมืองย้ายกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้พื้นที่คับแคบแออัด

เนื่องด้วยชนเผ่ากะเหรี่ยง มีนิสัยรักความสงบ ชอบใช้ชีวิตอย่างสันโดษ เมื่อมีประชากรหนาแน่น

ส่วน หนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง มองหาที่ทำกินใหม่ ก่อนมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และ ต.ทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นต้น

ยังมีบางส่วนที่ย้ายและอาศัยอยู่แถบแนวชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี

จาก ข้อมูลของศูนย์กะเหรี่ยงศึกษาและพัฒนา ระบุว่า กะเหรี่ยงในด้านตะวันตกของภาคกลางประเทศไทยมีอยู่จำนวนไม่น้อย ตั้งแต่จังหวัดตากไล่ลงมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าอาจมีถึง 100,000 คน

เป็นกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีราว 30,000 คน ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงโป บางหมู่บ้านเป็นกะเหรี่ยงสะกอ บางหมู่บ้านอยู่ปะปนกันระหว่างกะเหรี่ยงโปและกะเหรี่ยงสะกอ

กะเหรี่ยงที่ถูกเจ้าหน้าที่เผาบ้านไล่จับกุมน่าจะเป็น กลุ่มนี้

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s