บทความแปล: วิกิลีกค์, ฝ่ายวัง & กลุ่มรัฐประหาร (2 สค 54)

อ้างอิง: http://thaipoliticalprisoners.wordpress … -the-coup/
รูปภาพ

บทความแปลโดย: ดวงจำปา

ใน การเปิดเผยข้อมูลทางวิกีลีกค์ ซึ่งเป็นเรื่องในซีรี่ย์ของ PPT, ในวันนี้ เราก็จะเน้นความสนใจมากับตัวเคเบิ้ล ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 ซึ่ง เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา นาย อีริค จอห์น ได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามที่ว่า: ทำไมกลุ่มต่อต้านการทำรัฐประหารเมื่อปี 2549 ถึงเป็นไปอย่างจืดชืดเช่นนี้? ข้อสังเกตุดังกล่าวในความเห็นของเขา เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก:

“3. วรรค ซี. ผู้นำในกลุ่มกระทำการรัฐประหารนั้น ล้วนได้ประโยชน์จากการที่ทางฝ่ายวังได้เผยให้เห็นถึงการรับรองในการกระทำอัน นั้น. กษัตริย์ภูมิพลเองก็ส่งสัญญาณให้เห็นทางสาธารณะแล้วว่า พระองค์ทรงได้ยินยอมพร้อมใจ (ถึงแม้ว่า ไม่ถึงกับสนับสนุน) เมื่อพระองค์ได้ทรงอนุญาติให้ (พลเอก) สนธิ (บุญยรัตกลิน) และคณะผู้ก่อการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในคืนวันก่อการรัฐประหาร เหมือนกับกลุ่มผู้ก่อการรุ่นก่อนๆ, หัวหน้าคณะรัฐประหารของปี พ.ศ. 2549 ได้แสดงภาพพจน์ของพวกเขาเองว่า ได้ถูกบังคับให้กระทำการเหล่านี้เพื่อปกป้องตัวพระมหากษัตริย์ ต้องการเน้นให้พระองค์ทรงเห็นความจงรักภักดี เมื่อกลุ่มของพวกเขาได้ ตั้งชื่อ คณะก่อการว่า (แปลอย่างคร่าวๆ) ว่า คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค) และ ได้รับการอนุญาติอย่างเป็นทางการจากพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบของ พระราชโองการ แต่งตั้งให้ สนธิ เป็นหัวหน้าของ คปค. เราเชื่อได้ว่า นี่คือสัญญาณที่ฝ่ายวังได้สนับสนุน – หรือ, อย่างน้อยที่สุด, ได้ยอมรับการกระทำนั้น –ซึ่งทำให้มีบทบาทอันสำคัญในการ เสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไป ยอมรับในเรื่องการกระทำรัฐประหารครั้งนี้, ถึงแม้ว่า ตัวปัจจัยสำคัญอื่นๆ รวมไปถึง ความขุ่นข้องหมองใจที่แผ่กระจายออกไปในเรื่องวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิด ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และ ศรัทธาต่อคำสัญญาของบุคคลในคณะรัฐประหารว่า จะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น อีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้า.”

ที่แน่นอนที่สุด ก็คือ ตัวเอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ในสถานฑูตเอง ก็ไม่ใช่ว่า สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเสมอไป

ถึง แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม, เคเบิ้ลอีกหลายชิ้นที่เราได้เห็นมา ก็บ่งบอกถึง ความสำคัญในส่วนที่ “รั่ว” ออกมานั้นว่า มันอยู่ที่การเปิดโปงในเรื่องของความเชื่อและทัศนคติ (ของตัวบุคคลที่เขียน นั่นก็คือ ตัวเอกอัครราชฑูต และเจ้าหน้าที่ของสถานฑูตเอง – ผู้แปล) ที่ได้กล่าวตามการอ้างอิงข้างบนนั้น, เราจะเห็นว่า ตัวเอกอัครราชฑูต จอห์นเอง – และ น่าจะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในสถานฑูตด้วย – _ มีความรู้สึกว่า บทบาทของทางฝ่ายวังนั้น มีนัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการลดบทบาทของการต่อต้านการกระทำรัฐประหาร . เป็นที่แน่นอนที่สุดว่า, ในปัจจุบันนี้ ฐานะสภาพต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก, และตัวฝ่ายวังเองก็ได้สูญเสียศรัทธาและความน่าเชื่อถือไปมากจากการที่มีส่วน เข้ามาร่วมในบทบาททางการเมือง


ความเห็นของผู้แปล:

บทความในซีรี่ย์ที่ดิฉันกำลังแปลอยู่นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

ส่วน จะเป็นจริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านทุกๆ ท่าน เพราะมันเป็นความคิดเห็นของตัวบุคคล ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ตัวผู้เขียนใช้ ความเชื่อของตนเอง (subjective) ว่าอะไรควรที่จะรายงาน และ อะไรที่ไม่สมควร

บทความเหล่านี้ ดิฉันจะพยายามแปลมาลงใน Internet Freedom เมื่อมีเวลา เพื่อท่านผู้อ่านจะได้นำมาขบคิดกัน

ซีรี่ย์ที่แปลนี้ จะขี้นต้นด้วยคำว่า “บทความแปล: วิกิลีกค์….” จะมีวงเล็บต่อท้ายว่า แปลเมื่อไร เพราะบทความจะได้เก็บรวมกันได้ค่ะ

ขอบคุณ

ดวงจำปา

_________________

Advertisements

1 Comment

Filed under Thaiuknews

One response to “บทความแปล: วิกิลีกค์, ฝ่ายวัง & กลุ่มรัฐประหาร (2 สค 54)

  1. T. PINITPOUVADOL

    อันตรายมาก ที่ การรายงานของ Wikileaks เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง และไม่รู้จริง และประเมินสถานการณ์อย่างผิด ๆ สร้างความเสียหายให้แก่่พระเจ้าอยู่หัวของเรา.. การที่คณะ คปค. หรือคณะใดก็ตาม ได้ดำเนินการใดใด กับประเทศชาติ เป็นเรื่องที่พวกเขาเหล่านั้น ยังมีความเคารพ และให้ความเคารพพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ขอเข้าเฝ้า เพื่อถวายรายงาน และความเป็นไปของบ้านเมือง แต่การที่พระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้เข้าเฝ้าถวายรายงานถึง สถานการณ์บ้านเมืองนั้น มิได้หมายความว่า พระองค์สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ… พระองค์ไม่อยูในฐานะที่จะสนับสนุน หรือต่อต้านผู้ใด แต่หากใครขอเข้าเฝ้า โดยเฉพาะหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ พระองค์ก็ต้องอนุญาต ให้เข้าเฝ้า ดังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกับพระองค์ท่านอย่างมาก ที่สรุปว่า พระองค์อนุญาตให้กระทำการเช่นนั้น เพียงเพราะเห็นคณะผู้ก่อการขอเข้าเฝ้า… ดังนั้นการจะเผยแพร่ข้อมูลใดใด บางครั้งก็ต้อง screen ว่า มันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า อย่าปล่อยให้ชาวต่างชาติ ซึ่งไม่รู้จริง มาสร้างกระแส ให้เป็นไปตามที่ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อพรเจ้าอยู่หัว ที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ให้ถูกมองไปตามที่เค๊าต้องการให้พระองค์ถูกมอง….. บทบาทของวัง (หาก palace หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว) ไม่มีวันที่จะลด Credibility ไปจาก “คนดี” ของประเทศ อย่างแน่นอน.. มีแต่คนเลวในประเทศนี้ ที่พยายามจะ reduce หรือ damage credibility ของพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ ซึ่งไม่มีทางทำลายได้ เด็ดขาด !!!! ไม่มีวัน…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s