รับรองจตุพรแล้ว… มติ 4 ต่อ 1 รับรองจตุพรเป็น สส.

มติ กกต. 4:1 ไฟเขียว “จตุพร” เป็น สส.

ทาน ไม่ไหว ใหนที่สุดเมื่อเวลา ๑๘.๔๐ น. กกต. มีข่าวการรับรองจตุพร พรหมพันธ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ด้วยมติ ๔ ต่อ ๑ และให้ตั้งกรรมการสอบคุณสมบัติต่อไป

รูปภาพ

Image resized to : 93 % of its original size [ 640 x 480 ]

รูปภาพ

Image resized to : 93 % of its original size [ 640 x 480 ]

รูปภาพ

Image resized to : 93 % of its original size [ 640 x 480 ]

รูปภาพ

Image resized to : 93 % of its original size [ 640 x 480 ]

รูปภาพ

Image resized to : 93 % of its original size [ 640 x 480 ]

รูปภาพ

ภาพหน้าเรือนจำ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s