ตะลึง ! 1เดือนสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ภูมิใจไทย อู้ฟู่108 ล.พรรค”สุวัจน์”เบาะ ๆ 44.5ล.”สุวิทย์”หมื่นบาท

“มติชนออนไลน์”   ตรวจสอบ  รายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคให้พรรคการเมืองต่างๆ 1 เดือนก่อนเลือกตั้ง  3 กรกฎาคม 2554  (รายชื่อ ณ เดือนมิถุนายน 54)  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
พรรคประชาธิปัตย์ ยอดบริจาครวม7,918,700บาท
โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นางสาวฐิติมา วสุพลวัทธิกร 100,000บาท
นายชาตรี คุปตะวานิช 400,000บาท
นายธนัท เวสารัชชานนท์ 200,000บาท
นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา 200,000บาท
นายพลพัฒ กรรณสูต 200,000บาท
นายอาภาธร กรรณสูต 200,000บาท
นายบพิธ ธุระชน 200,000บาท
นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ 200,000บาท
นางสาววลีซ่า งามตระกูลพานิช 200,000บาท
นางอารยา เพ็งนิติ200,000บาท
นายธนิตพล ธรรมไกรสร 200,000บาท
นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา 200,000บาท
นายรุจน์ทัย รักราชการ 200,000บาท
นายดนุช ยนตรรักษ์ 100,000บาท
นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ 200,000บาท
บจ.โรงพยาบาลรามคำแหง400,000บาท
บจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (มหาชน) 2,000,000บาท
นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส 2,000,000บาท
พรรคเพื่อไทย ยอดบริจาครวม 40,600,000 บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นางสุรางค์ ชัชวาลา 1,000,000บาท
นายอกนิษฐ์ แก้วพรสวรรค์ 1,000,000บาท
นางชุตินันท์ แซ่ซื้อ 500,000บาท
นายภานพ ผังรักษ์ 300,000บาท
นายสิริโชติ เชิดชูสุวรรณ 200,000บาท
บจ.กรุงเทพ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 3,000,000บาท
นายบราเมษฐ์ ฐิตรัตนพล 700,000บาท
นางสาวธนันดา จุลกมล 500,000บาท
นายเขตขันธ์ ตันตระกูล 200,000บาท
นายณรงค์ชัย ตันตระกูล 150,000บาท
นายป้อมเพชร ป้อมภา 100,000บาท
นายญาณกร แวววีรคุปต์ 100,000บาท
นางอาภา อยู่พิทักษ์ 100,000บาท
นางสาวสิริรัศมิ์ สร้อยทองมูล 100,000บาท
นางสาวสุพรรณีย์ อัคคชาติกุล 1,000,000บาท
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล 100,000บาท
นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล 10,000,000บาท
นายโกเมนทร์ นุกูลพานิชย์วิพัฒน์ 3,000,000บาท
นายสมชาติ สมนาม 3,000,000บาท
นายศักดิ์ชัย ธนบดีจิรพงศ์ 2,000,000บาท
นายศิริชัย มงคลไทยศิริ 500,000บาท
นายประสิทธิ์ ฝูงวานิช 1,000,000บาท
นายรังสิมา ยินดียม 400,000บาท
นายสมชัย ภัทรยรรยง 300,000บาท
นางนวลแข เจริญขจรกุล 300,000บาท
นางจันท์นิภา สถิรปัญญา 5,000,000บาท
นางเยาวลักษณ์ เตปินตา 5,000,000บาท
นายสรนันท์ พรรณเชษฐ์ 500,000บาท
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) 500,000บาท
พรรคการเมืองใหม่ ยอดบริจาครวม435,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นางสาวสุวันนี ไวศรีแสง 400,000บาท
พรรครักประเทศไทย ยอดบริจาครวม5,100,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 1,000,000บาท
บจ.ต้นตระกูล 1,000,000บาท
บจ.สมบัติเติมตระกูล 2,800,000บาท
พรรคกิจสังคม ยอดบริจาครวม15,010,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
หจก.ทรัพย์เพิ่มพูนทวีสิน 4,000,000บาท
หจก.รัชเพิ่มพูล 3,000,000บาท
หจก.พชร มงคล 4,000,000บาท
หจก.ช้างเงิน4,000,000บาท
ไม่น่าเชื่อว่า นายสุวิทย์ คุณกิตติ ลงขันแค่ 10,000 บาท เท่านั้น
พรรคภูมิไจไทย ยอดบริจาครวม108,000,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย 2,000,000บาท
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 3,000,000บาท
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 4,000,000บาท
นางสาวลดาวรรณ เองเลิศชะพัศ 1,500,000บาท
นายนันทิยะ ดารกานนท์ 4,000,000บาท
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ 3,000,000บาท
บต.เบนซ์ บีเคเค 3,000,000บาท
บจ.วีนัสเทคโนโลยี 3,000,000บาท
บจ.ไบโอพูล 1,500,000บาท
บจ.ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 9,000,000บาท
บจ.ไวเด้น โฮลดิ้ง 9,000,000บาท
บจ.เอส ดับเบิ้ลยู เอ็น อินเตอร์เทรด 5,000,000บาท
บจ.อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ 5,000,000บาท
บจ.เวิลด์สยามกรุ๊ป 5,000,000บาท
บจ.พีลาทัส มารีน 2,000,000บาท
บจ.เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) 2,000,000บาท
บต.เจ ไอ เอส แมชชีนเนอรี่ 400,000บาท
บจ.อาเคเดีย เอเชีย 1,000,000บาท
นายวิชัย เหรียญศรีวงศ์ 200,000อ
นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์ 500,000บาท
นางสาวสมัชชา สร้อยทอง 100,000บาท
นายยงยศ พึ่งธรรม 200,000บาท
นายทนงศักดิ์ ศรีทองคำ 200,000บาท
นายปัญญา พางดำรงพาณิชย์ 300,000บาท
นางพรนภา วิญญรัตน์ 4,000,000บาท
นายวิจิตร พุฒนิล 500,000บาท
นางสาวธนศร พิสุทธิ์โสภาคย์ 200,000บาท
นายดุลย์ ณ ถลาง 200,000บาท
นายชูลาภ พสุภา 1,500,000บาท
นายอมร รัตนชาย 500,000บาท
นายหรรษา วงศ์วีระนนท์ชัย 500,000บาท
นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม 300,000บาท
นายกาญจน์ โชคนำกิจ 300,000บาท
นายวรวิทย์ เกษมประดิษฐ 100,000บาท
นายธนวัฒน์ ลาภสมภพ 200,000บาท
นายอุเทน ไชยยศ 200,000บาท
นางสาววิภาดา กุลชัยไพบูลย์ 200,000บาท
นางสาววณี เชิดไชยธำรง 200,000บาท
นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์ 200,000บาท
นายประวัติ ฉิมตะวัน 100,000บาท
นายปรารภ พันธัย 600,000บาท
นายสำเริง ผลชูศรี 300,000บาท
นายบุญชู ชมพจนานันท์ 500,000บาท
นายพิเชษฐ อุปรานุเคราะห์ 500,000บาท
นายธนานุวัฒน์ มวลสกุล 100,000บาท
นายอนุสรณ์ ศรีทอง 100,000บาท
นางสาวสุพิมพิสา นีติธัมมกุล 100,000บาท
นายพรสวัสดิ์ ยงสกุลรัตน์ 100,000บาท
นายกิตติ อภิชนบัญชา 800,000บาท
นายธีรชัย ลีนะบรรจง 600,000บาท
นางสมศรี คุณดิลกปัญญา 200,000บาท
นายวินัย พุฒินิล 500,000บาท
นางภัณณกร มั่นหมาย 5,000,000บาท
นายสุภาพ เพ็ชรกระกูล 5,000,000บาท
นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง 5,000,000บาท
นายจือตง จาง 5,000,000บาท
บจ.บี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี 3,000,000บาท
บจ.เอ พี โฟร์ เทคโนโลยี 500,000บาท
บจ.เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น 4,000,000บาท
บจ.เฟรชแอร์เฟสติวัล 2,000,000บาท
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ยอดบริจาครวม 44,500,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
บจ.บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส 1,000,000บาท
สมาคม อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 1,500,000บาท
นายอร่ามาชว์วัต โล่ห์วีระ 3,000,000บาท
นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 1,000,000บาท
บจ.โชคพนา (2512) 100,000บาท
บจ.โชคพนาไมนิ่ง 100,000บาท
นายยืนยง กิตติโยภาส 1,500,000บาท
นายโชคชัย อัสสรัตนะ1,500,000บาท
นายทิวา ศิวะภิญโญยศ2,000,000บาท
นายไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท5,000,000บาท
นางปิยะรัตน์ โมรินทร์1,200,000บาท
นายพงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์เรียวกุล1,800,000บาท
นางอรุณี สวัสดิ์เรียวกุล1,000,000บาท
นายประยุทธ์ สวัสดิ์เรียวกุล1,000,000บาท
นายจิรโมท พหูสูต1,000,000บาท
นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ10,000,000บาท
นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ10,000,000บาท
บจ.เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ 1,800,000บาท
พรรคมาตุภูมิ ยอดบริจาครวม 300,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
บจ.ไอไทม์ โกลบอล คอนซัลติ้ง (ปทท) 300,000บาท
พรรคเพื่อฟ้าดิน ยอดบริจาครวม2,761,140บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นายเสริมวิทย์ ชวนนทกิจ 150,000บาท
นางสาวตะวันธรรม ข่าทิพย์พาที300,000บาท
นายติดดิน นาวาบุญนิยม200,000บาท
ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์100,000บาท
นางสาวประกายฝัน ปัญญาพร100,000บาท
นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง500,000บาท
นางสาวพรทิพย์ ศิริโชติ100,000บาท
นางสาวละออง วันนู100,000บาท
นางสาวจุลจิลา คณฑา100,000บาท
นางวนิดา วงศ์พิวัฒน์100,000บาท
นางอรพิน ทิพย์เวศ100,000บาท
นางสาวฝุ่นธรรม ตันตมณีรัตน์100,000บาท
นางสาวยลศิริ ดำช่วย288,140บาท
นางสาวเทียนแก้ว บุญมี 200,000บาท
พรรคชาติไทยพัฒนา ยอดบริจาครวม 12,000,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
หจก.สุพรรณอู่ทองพาณิชย์ 2,000,000บาท
นายสณชัย เล็กสมบูรณ์ 2,000,000บาท
นายพิสิฐ เศรษฐพิทยากุล 3,000,000บาท
นางสาวนภาภรณ์ ภูวนัตตรัย 3,000,000บาท
นางจิตติมา วิบูลย์ลาภ2,000,000บาท
พรรคเสรีนิยม ยอดบริจาครวม 350,000บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นางสุจิตตรา แสนดี 350,000บาทบาท
พรรครักษ์สันติ ยอดบริจาครวม 1,291,180บาท

โดยมีผู้บริจาคเงินจำนวน 1 แสนบาทขึ้นไปดังต่อไปนี้
นายบุญส่ง ชีวเลิศปัญญา 1,000,000บาท
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา 281,180บาท

 

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์มติชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s