คืนความเป็นมนุษย์

 

คณะกรรมการร่วมภาค เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และมีมติว่าไม่เห็นด้วย อ้างว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเห็นว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำควรเป็นไปตามกลไกตลาดและกลไกของคณะกรรมการ ไตรภาคีโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง แต่หากรัฐบาลปรับขึ้นจริงต้องหาแนวทางจ่ายส่วนต่างของค่าจ้างให้ชัดเจน หากมีการจัดตั้งรัฐบาล กกร. จะยื่นข้อเสนอนี้ทันที

ขณะที่สภาองค์การ ลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ สนับสนุนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท โดยกล่าวว่าเสียงคัดค้านต่อต้านขณะนี้ โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนนั้น แม้ฟังไม่ขึ้นแต่เป็นความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งสื่อมักจะนำเสนอความเห็นของกลุ่มนี้แทนที่จะนำเสนอความเห็นของฝ่ายผู้ ใช้แรงงานและนักวิชาการมากมายที่เห็นด้วย ทำให้สังคมไทยมักคล้อยตามฝ่ายนายทุนว่าหากขึ้นค่าแรงระดับนี้ เศรษฐกิจทั้งระบบจะพังครืน ทั้งที่อาจพังเพราะสาเหตุอื่น เช่นสหรัฐกำลังจะล้มละลายก็ได้

แม้ค่าแรงจะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการ ผลิต แต่ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 40 บาทต่อวัน ไม่ได้หมายความว่าสินค้าจะเพิ่มขึ้นชิ้นละ 40 บาท เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต รวมถึงนโยบายภาษีของรัฐบาลที่จะลดให้เหลือ 27% และอีก 5 ปีจะเกิดเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ซึ่งไทยต้องปรับตัวรับแรงงานที่จะเข้ามา

ส่วน นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช หนึ่งในทีมร่างนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ถามว่า ถ้าทำตามนายจ้างวันนี้ค่าแรงก็ยังคง 25 บาทเหมือนสมัย 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งครั้งนั้นนักศึกษาขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ค่าแรงขั้นต่ำปีนั้นเพิ่มขึ้นจาก 25 บาทเป็น 40 บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 60% แต่ก็ไม่เห็นนายจ้างคนไหนเจ๊ง วันนี้ถ้าจะขึ้นจาก 215 บาทเป็น 300 บาท ก็เพิ่มขึ้นแค่ 40%

ขณะที่นายปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงหลักคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบันว่า เป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ 1 คนให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม การกดอัตราค่าจ้างให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแห่งการเติบโตของภาค ธุรกิจจึงเป็นแนวทางที่ไม่ยั่งยืน ทั้งยังสร้างปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกด้วย จึงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ “ขายของถูกด้วยวิธีมักง่าย” เป็น “ขายของดีมีคุณภาพด้วยวิธีการที่ดีมีคุณภาพ” เพื่อแข่งขันในตลาดโลก จึงต้องปรับแนวคิดสู่ “อัตราค่าจ้างเพื่อชีวิต” ให้แรงงานสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างเป็นธรรม

อย่างที่สภาองค์การลูกจ้างฯ ได้เรียกร้องว่า หยุดกดขี่แรงงาน หยุดขูดรีดแรงงาน หยุดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน คืนความเป็นธรรมให้คนในสังคม แล้วความสันติสุขจะกลับคืนมา

**********************************************************************

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s