ป.ป.ช.หักอัยการคดีรถดับเพลิงฉาว ตั้งทนายฟ้องศาลฎีกา4บิ๊กการเมือง

http://www.tcijthai.com/investigative-story/617

ป.ป.ช.ตั้งทนายความฟ้องอาญา โภคิน พลกุล ประชา มาลีนนท์ วัฒนา เมืองสุข อภิรักษ์ โกษะโยธิน พล.ต.ต. อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม.หลังเห็นต่างอัยการ ยื่นศาลฎีกาแผนกนักการเมือง 25 ก.ค.นี้

นายอภินันทน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา นายโภคิน พลกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายประชา มาลีนนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายวัฒนา เมืองสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลตำรวจตรี อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  บริษัทSTEYR – DAIMLER – PUCH Spezialfahrzeug AG&CO KGและนายอภิรักษ์  โกษะโยธินเมื่อ ครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  ในการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ของกรุงเทพมหานคร และได้ส่งรายงาน และเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นไปยัง

อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีบุคคลดังกล่าว  ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542 มาตรา 70

และต่อมาอัยการสูงสุด พิจารณามีความเห็นว่า สำนวนยังมีข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะฟ้องคดี  จึงได้มีการตั้งคณะทำงานผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. และฝ่ายอัยการสูงสุด  ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์  แต่ปรากฏว่า คณะทำงานร่วมผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. และฝ่ายอัยการสูงสุด  ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีดังกล่าวได้ นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ประสานงานไปยังสภาทนายความเพื่อให้เสนอรายชื่อทนายความซึ่งมีความรู้ ความสามารถที่จะว่าความหรือดำเนินคดีในศาล   ซึ่งสภาทนายความ ได้เสนอรายชื่อคณะทนายความมาให้พิจารณาแล้ว   คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะทนายความ ให้ฟ้องคดีดังกล่าวแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.  โดยคณะทนายความจะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 นี้ต่อไป

….

ภาพจาก M THAI

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s