ประชาธิปไทย

35,202,107 แปลว่า ประชาชนคนไทย สามสิบห้าล้านสองแสนสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดคน ได้ไปใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนคนไทย..

ทำประชาธิปไตยให้กับประเทศ

หรือคนไทย..1 ใน 3 ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองประเทศ ยอมรับในเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ..ที่ส่งมอบการปกครองประเทศให้กับ..ประชาชน ผ่านทางตัวแทนในรัฐสภา

ประชาชนคนไทยหลายร้อยชีวิตได้อุทิศชีวิตไปแล้ว..เมื่อประชาธิปไตยของเขา พิกลพิการ..หรือถูกปลอมปนด้วยอำนาจแอบแฝง อีกหลายพันชีวิตบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะด้วยเหตุผลเดียวกัน

จึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมากล่าวหาว่า ประชาชนยังไม่พร้อม..สำหรับคำว่าประชาธิปไตย

จึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องมีองค์กรระหว่างกลาง แต่งตั้งเข้ามาเพื่อขจัดขัดขวางประชาชนกับเจตนารมย์ของประชาชน ที่จะสนับสนุนผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาทำงานรับใช้พวกเขา

อำนาจที่มาจากการแต่งตั้งต้องหลีกทางให้กับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง

คำว่า..ปกครอง..จะต้องทำให้เล็กลง และคำว่า..เหลือแต่หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รักษากฏเกณฑ์และกฎหมาย..

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว..ล้าสมัยสำหรับประเทศไทยวันนี้..หากผู้ ใดพยายามจัดให้มี..ก็แน่นอนว่าเขาจะได้รับการต่อต้าน..และแน่นอนเช่นกัน ว่า..ในที่สุดผู้ต่อต้านจะได้รับชัยชนะ เป็นเช่นนี้มาตลอดเวลาในโลกและมันจะไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะบนแผ่นดินไหน

เลือกตั้งที่ผ่าน..ท่ามกลางอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นมากีดขวางมากมาย..ผู้ ว่าราชการจังหวัดอำนวยการจัดหาผู้การจังหวัดจัดจ่ายผู้กำกับสารวัตรใหญ่ อำนวยการซื้อ

แต่ประชาชนส่วนที่ใหญ่กว่า..ไม่มีคะแนนเสียงไว้ขาย..ส่วนที่ย่อยลง ไป..รับเงินแต่ไม่ลงคะแนนให้ ผลการเลือกตั้งจึงเป็นของ 2 พรรคใหญ่..พรรคเฉพาะกิจเฉพาะกินทั้งหลาย..สูญเสียไปมากมายแต่ได้คะแนนแต่ละ คะแนนอย่างลำบากยากเข็ญ

หมดไปเป็นพันล้านได้มาแค่กระหยิบมือเดียว

หมดไปเป็นร้อยล้านกลายเป็นพรรคต่ำสิบ

ประชาชนตื่นแล้ว..ประเทศตื่นแล้ว..ท่านอย่าหลับใหล..

หลายๆปีที่ผ่าน..ประเทศล่มจมวอดวาย สังคมไร้ความสงบสุข..หลังเลือกตั้งครั้งนี้..ท่านอย่านำกลับเข้าไปใหม่..

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s