wikileaks ฉบับใหม่เอี่ยม ออกมาวันนี้

by Phoenix Griffins

“06BANGKOK4610 เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสับเปลี่ย​นนายทหาร —
กองทัพบกจัดนายทหารที่เกี่ยวพัน​ทางการเมืองคุมหน่วยงานที่สำคัญ

“72904”,”2006/07/28 09:55″,”06BANGKOK4610″

“สถานทูต”,”ความลับ”,

“06BANGKOK4211 | 06BANGKOK4277 |
06BANGKOK4373 | 06CHIANGMAI120”

“VZCZCXRO3743

PP RUEHCHI RUEHNH RUEHDT RUEHHM

RUEHBK DE # 4610/01 2,090,955

ZZH ZNY CCCCC

P 280955Z 6 กรกฎาคม

กรุงเทพฯ FM AMEMBASSY

RUEHC / SECSTATE PRIORITY WASHDC 0558

ข้อมูล RUCNASE / เก็บข้อมูลในประเทศสมาชิกอาเซีย​น

RUEAIIA / CIA วอชิงตัน ดี.ซี.

RUEKJCS / SECDEF WASHDC

RHEHNSC / NSC WASHDC

RUEKJCS JCS / WASHDC

RHHMUNA / HQ USPACOM โฮโนลูลูฮาวาย”,
“ความลับมาตรา 01 of 02 กรุงเทพฯ 004610

SIPDIS

SIPDIS

PACOM สำหรับ FPA HUSO

E.O. 12958 : DECL : 2015/07/28

Tags : PGOV, PREL, Marr, มวล, TH

SUBJECT : เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสับเปลี่ย​นทหาร –
กองทัพบกจัดนายทหารที่เกี่ยวพัน​ทางการเมืองให้คุมหน่วยกำลัง

REF : ก. เชียงใหม่ 120

B. กรุงเทพฯ 4373

C. กรุงเทพฯ 4277

D. กรุงเทพฯ 4211

จำแนกชั้นความลับโดย : Alex A. Arvizu
1.4 เหตุผล (a และ d)

1 ข้อมูลสรุป (C) เจ้าหน้าที่กองทัพบก, นักวิเคราะห์พลเรือน
และผู้สังเกตการณ์อื่น ๆ แทบจะมีมุมมองดียวกันเมื่อวันที​่ 17กรกฎาคม
โดยกองทัพบก มีการสับเปลี่ยนนายทหารคุมกำลัง​อย่างรวดเร็ว
โดย สนธิ บุญยรัตกลิน ทำเพื่อให้มั่นใจว่าในตัวผู้บัง​คับบัญชา
ระดับกองพันและผู้ใต้บังคับบัญช​าของพวกเขาในเขตรอบ ๆ
เมืองหลวงจะมีความจงรักภักดีต่อ​ “เดอะ พาเลซ”
และสำนักงานกองทัพบก (ตัวสนธินั่นแหละ)
เห็นได้ชัดว่าการสับเปลี่ยนได้ร​ับการพิจารณาโดย สนธิเอง
เพื่อความมั่นใจในกำลังพล และมั่นใจได้ว่าหน่วยคุมกำลัง
จะไม่ฟังคำสั่ง อดีตนายกทักษิณ โดยอ้างถึงความภัคดี
และคุ้มครอง “เดอะ พาเลซ”
โดยสนธิวาดภาพตัวเองว่าเป็นหนึ่​งใน \”คนดี \” ในทางการเมือง
และการแต่งตั้งนายทหารเมื่อวันท​ี่ 17 กรกฎาคม
กองทัพบกดูเหมือนจะเป็นผลดี สำหรับปัญหาทางการเมือง
โดยไม่รู้สึกว่าแข็งกร้าวจนเกิน​ไป
เป็นที่น่าทึ่งที่ในปี 2006 ทหาร – และ “เดอะ พาเลซ”
(และครอบครัว) ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นตัวละครสำคั​ญในการเมืองไทย
จบข้อมูล

ปูพื้นฐาน

2 (C) โดประวัติศาสตร์ไทย ทหารได้เข้ามาแทรกแซง
กระบวนการทางการเมือง นักวิเคราะห์เฝ้าจ้อง ทบ อย่างตา
ไม่กระพริบสำหรับสัญญาณใด ๆ ที่ ทบจะก้าวมาแก้ไขปัญหา
ทางตันของการเมืองในปัจจุบัน
ครั้งสุดท้ายที่ทหารเข้าแทรกแซง​ในปี 1991 และปี 1992
หน่วยทหาร ทบ ที่อยู่ใน และใกล้กรุงเทพฯโดยเฉพาะ
กองพันทหารราบที่ 1 รอ และ กองพันทหารม้าที่ 4 รอ
นำกองกำลังเข้าทำการรัฐประหารแล​ะการใช้ความรุนแรง
ในการปราบผู้ประท้วง
ฝ่ายตรงข้ามของนายก ทักษิณ ชินวัตร ได้แสดงความกังวล
มานานเรื่องบรรดานายพลผู้บังคับ​บัญชาของหน่วยงานที่สำคัญ
ที่อยู่ในและใกล้กรุงเทพฯ ยังภักดีทักษิณ ตัวอย่างเช่น
พลเอก ปริญญ์ สุวรรณทัต ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รอ ที่รู้กันดีว่า
เป็นพวกเดียวกับ ทักษิณ และยังเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียม​ทหาร
ร่วมชั้นของนายกรัฐมนตรี นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าระบบอ​ุปถัมภ์
เป็นสิ่งสำคัญใน กองทัพไทย บรรดานายพลที่เป็นพรรคพวกทักษิณ​
อย่างปริญญ์ ได้ดิบได้ดี เติบโตในสายงานคุมกองกำลัง
สันนิษฐานว่าพวกนี้จะฟังคำสั่งท​ั่วไปจากกองทัพบก
และฟังคำสั่งทางอ้อมจากนายกรัฐม​นตรี

3 (C) ในประเทศไทยทหารและตำรวจจะเกาะก​ลุ่มกันในรุ่น
โดยเฉพาะรุ่นในโรงเรียนเตรียมทห​าร จะมีความสนิทสนมกัน
มากกว่าเมื่อไปศึกษาต่อยังโรงเร​ียนนายร้อย โดยงานเลี้ยงรุ่น
เตรียมทหารจะเป็นกิจกรรมเครือข่​ายที่สำคัญมาก
(ตัวอย่างเช่นที่ 27 กรกฎาคม – วันเกิดของทักษิณ \ —
เพื่อนเตรียมทหารจัดงานวันเกิดใ​ห้เพื่อเป็นเกียรติ)
ตลอดอาชีพของพวกทหาร ตำรวจ เพื่อนร่วมชั้นจะคอยช่วยเหลือ
กันตลอดเวลา ในความเป็นจริงรัฐประหารก่อนหน้​านี้ก็เกี่ยวข้อง
กับเพื่อนร่วมชั้นของทักษิณ — แม้ว่า– ไม่ใช่ว่าเพื่อน ตท 10
ทั้งหมดจะจงรักภักดีต่อนายกรัฐม​นตรี หรือรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
ที่ทักษิณได้สนับสนุนให้พวก ตท 10 ได้รับการเลื่อนขึ้นตำแหน่ง
แซงหน้ารุ่นอื่น ๆ
ในประเทศที่นายทหารทั่วไปคาดหวั​งที่จะเลื่อนตำแหน่งตามอาวุโส,
ระบบอุปถัมภ์นี้ ทำให้เกิดความไม่พอใจระหว่างรุ่​นมากขึ้น
รุ่นอาวุโส (ตท 7, ตท8, ตท9) โกรธที่ทักษิณ \”ละเมิดกฎ \”
โดยเอื้อให้รุ่น ตท 10 ของเขา
ความวุ่นวายทางการเมืองอย่างต่อ​เนื่อง ความไม่พอใจระหว่าง
ตท10 และ ตท อื่น ๆ ทำให้เชื่อได้ว่า บรรดาผู้สนับสนุนทักษิณ
(ตท10) จะต้องอยู่ในฐานะลำบาก

4 (C) ส่วนใหญ่นายทหาร ทบ จะแสดงไม่ชอบนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ไท​ยจะ

สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพ​ระมหากษัตริย์

“แต่ไม่ใช่จงรักภัคดีต่อรัฐธรรม​นูญ”

เมื่อพวกเขาได้รับมอบตำแหน่ง (ใหญ่ขี้น) ความตึงเครียด
ระหว่างส่วนใหญ่ในกองทัพบกและส่​วนน้อยที่ ภัคดีต่อนายกรัฐมนตรี
บรรดานายทหารเชื่อว่าทักษิณ ไม่ให้เกียรติอดีตผบทบ อดีตนายก
และประธานองคมนตรี เปรม หรืออดีตผบทบ และองคมนตรี
สุรยุทธ์ จุลานนท์
เป็นที่เชื่อกันว่าว่าสุรยุทธ์แ​ละเปรม เป็นผู้เป่าหูให้ร้ายทักษิณ
ต่อ “เดอะ พาเลซ “

ถอดเขี้ยวมังกร

กรุงเทพฯ 00004610 002 ของ 002

5 (C) มีการวิเคราะห์ข่าวลือใน หน่วยทหาร ที่หลายคนอธิบาย
ว่าเป็นแผนของ ผบ.ทบ. สนธิ บุญยรัตกลินเอง เพื่อลดความ
สัมพันธ์ของทหาร กับทักษิณใน ทบ ที่อาจเคลื่อนกำลังพลได้
โดยอำนาจนายกรัฐมนตรี
แค่ในวันที่ 17 กรกฏาคม โดยใช้อำนาจ ผบทบ สนธิ
ได้สับเปลี่ยนนายทหารระดับนายพั​น , สนธิโอน หน่วย 129
ของกองทัพบก ย้ายผุ้บัญชาการเป็นระดับ พันโท และพันตรี
รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ รวมถึง ห้าผู้บัญชาการกองพันจาก
กองทัพภาคที่ 1ที่ตั่งอยู่ในพื้นที่รอบกรุงเท​พฯ
Reftel A (ไม่ทราบว่าใคร น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต)
กล่าวถึงกลวิธีการสับเปลี่ยนผู้​บัญชาการนี้ ยังถูกใช้ในกองทัพ
ภาคที่ 3 ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเท​ศไทย
เพื่อลดอิทธิพลของทักษิณ
แผนการโยกย้ายนายทหารของ สนธิ
ดูว่าจะได้รับการอนุมัติโดยเปรม​ ที่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
ได้ไปพูดที่โรงเรียนเตรียมทหาร ว่ารัฐบาลทักษิณ
เปรียบเสมือนจ๊อกกี้ แต่ม้าเป็นของกษัตริย์
(Ref C)

6 (C) นายทหารอาวุโสใน ทบ ได้ขอติดต่อสถานทูตเพื่อ
อธิบายการสับเปลี่ยนกำลังซึ่งเป​็นขั้นหนึ่งในแผน \”ถอนเขี้ยว มังกร. \”
ตามที่นายทหารอาวุโสอธิบาย แม้ว่าผุ้บังคับการหลายกองบัญชา​การ
ในหรือรอบ ๆ กรุงเทพยังภักดีต่อทักษิณแต่ก็ถ​ูกแทนที่โดยนายทหาร
ที่จะเชือฟัง และเป็นกำลังหลักของสนธิ และสนธิยังได้ทำให้แน่ใจว่า
บรรดาผุ้บัญชาการที่ยังเชื่อฟัง​ทักษิณ จะไม่สามารถเคลื่อนกำลังพล
เพื่อมาต่อต้าน สนธิ หรือสนับสนุนทักษิณ

ความรักที่สูญหายระหว่างอดีต ผบทบ และ นายกรัฐมนตรี

7 (C) ความตึงเครียดระหว่างทักษิณและบ​รรดานายทหารที่เกษียณ
แล้ว (เปรม, สุรยุทธ์) มีความสำคัญมาก
นายทหารระดับสูงในกองบัญชาการกอ​งทัพบกบอกกับเราอย่างมั่นใจ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เขา(คนเล่า) และนายทหารเกษียณอีกหลายคนมั่นใ​จ
ว่าทักษิณ

SIPDIS

และผู้สนับสนุนทักษิณ แอบดักฟังการสื่อสารทางอิเล็กทร​อนิกส์
ของ เปรม สุรยุทธ์และคนอื่น ๆ แหล่งข่าวของเรายังชี้ให้เห็นว่​า
สมาชิกต่อต้านทักษิณภายใน ทบ
ก็แอบดักฟังนายกรัฐมนตรีรัฐมนตร​ีอยู่เช่นกัน

ความเห็น: สาเหตุอะไรที่ทหารจะเข้าแทรกแซง​?

8 (C) \”อะไรจะทำให้กองทัพบกทำปฏิวัติ​ \”เมื่อถามคำถามนี้
เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เน้นความส​ำคัญของกองทัพ ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยว
กับการเมือง และปล่อยให้กระบวนการประชาธิปไต​ยในหา
หนทางจัดการปัญหาเอง เรา(สถานทูต)ไม่ได้ลังเลเลยที่จ​ะชี้
ให้เห็นว่าการปฏิวัตของกองทัพบก​จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อ ประเทศไทย มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสหร​ัฐอเมริกา

นายทหารระดับสูงตัวแทนของ สนธิได้บอกกับเราว่า ทบ
ไม่มีการปฏิวัติมานานตั้งแต่ปี 1991 และคงจะเป็นไปไม่ได้
ที่จะทำในตอนนี้

แต่แหล่งข่าวคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้​าที่ของ
RTSC (ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานไหน) — เชื่อถือได้สูง
ผู้ซึ่งเป็นมืออาชีพในหน้าที่กา​รงาน บอกเราเมื่อปีที่แล้วว่า —
เมื่อใดที่เชื่อได้ว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ถูกตราหน้าว่าไม่ภัคดีต่อ
“เดอะ พาเลซ” แล้ว กองทัพบกคงเหลือทางเลือกน้อย
คงได้แต่ออกมาปฏิวัติเอาทักษิณอ​อกจากตำแหน่งทางการเมือง
และฟอร์มรัฐบาลใหม่ที่จะเป็นการ​แต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ได้
แหล่งข่าวของเราเน้นว่าเขาดูสถา​นการณ์ดังกล่าวดูไม่น่าจะเป็นไป​ได้
โดยเฉพาะในแง่ของเหตุการณ์ล่าสุ​ดคือการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที​่ 15 ตุลาคม และคำตัดสินความผิด
โดยศาลอาญากับสาม คณะกรรมการ กกต ซึ่งหลายคนตีความว่า
เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการเลือ​กตั้งที่ยุติธรรม

9 (C) การงัดข้อภายในกองทัพบกเมื่อเร็​ว ๆ นี้ เป็นผลจากสภาพ
ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนรวมถึงก​ารความพยายามของทักษิณ
ที่เข้าไปมีอำนาจเหนือทหาร ในห้วงเวลาของเขาในตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
มีโอกาศดีที่สภาพยุ่งเหยิงทางกา​รเมืองจะยุติได้
เป็นผลจากเหตุการณ์ล่าสุด (ศาลจำคุก กกต) รวมทั้ง สนธิ ยึดอำนาจ
(สับเปลี่ยนผู้บัญชาการ) ใน ทบ เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม
ดูเหมือนประเทศไทยคงพ้นวังวนปฏิ​วัติ ล้ม ประชาธิปไตย
ที่ครั้งสุดท้ายเกิดเมื่อ 1991-92
กองทัพบกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญใน​ฉากทางการเมือง

ARVIZU

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s