ภารกิจยังไม่สิ้น

ทิ้งหมัดเข้ามุม
จ่าบ้าน

สมัยหนึ่งเขาว่า

“เรียบร้อยโรงเรียนจีน” สมัยนี้ต้องว่า “เรียบร้อยโรงเรียน กกต.”

การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นไปอีกสมัยหนึ่ง ผลการเลือกตั้งรู้แล้ว “อย่างไม่เป็นทางการ” ตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ (3 กรกฎาคม)

ที่ทราบผลก่อนเพื่อนคือ “เอ็กซิท โพล” หรือโพลหลังผู้เลือกออกจากคูหาที่บางสำนักวิจัยทำขึ้นและประกาศผ่านรายการ เลือกตั้งของทุกสถานีโทรทัศน์ เมื่อเวลา 15.01 น. วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นโพลพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกในบัญชีรายชื่อมากที่สุด ซึ่งไม่น่าจะผิดพลาดไปจากพรรคเพื่อไทย

นับแต่วันนี้เป็นต้นไป หวังว่าการแก้แค้นทางการเมืองคงจะไม่เกิดขึ้น รวมถึงไม่เกิดการแก้ตัวของใครบางคน ทั้งขอให้เกิดการแก้ไขของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการแก้ไขสิ่งผิดทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาแล้วให้ผ่านเลยไป อย่าได้หวนกลับมาอีกเลย

แน่นอน เมื่อทุกฝ่ายหันมาสู่การแก้ไข ก็ขอให้การเดินแนวทางการแก้ไขเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย และมีมาตรฐานเดียวกัน อย่าปล่อยให้โมหจริตครอบงำ

ใครถูกก็ว่าไปตามถูก ใครผิดก็ว่าไปตามผิด

วันนี้ประชาชนตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะให้ใครเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติต่อไป

ดังนั้น เสียงของประชาชนที่เกิดขึ้นของส่วนใหญ่ รัฐบาลต้องฟังเสียงนั้นเป็นสำคัญ

ขณะที่ระบอบประชา ธิปไตย รัฐบาลก็ต้องคอยเงี่ยหูฟังเสียงส่วนน้อยจากประชาชนด้วย

เสียง ของประชาชนที่เลือกพรรคการเมืองหนึ่งให้มีเสียงข้างมาก แม้จะเป็นพรรคเดียว หรือให้รวมกับพรรคอื่นอีกสองสามพรรค ซึ่งว่าไปแล้วเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคการเมืองนั้นว่าจะเลือกพรรคใดมา ร่วมเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติ การเป็นรัฐบาลบริหารประเทศต้องคำนึงถึงเสียงของประชาชนทั้งส่วนใหญ่และส่วน น้อยให้ได้รับความเท่าเทียมกัน ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลทั่วถึงกัน

อีกประการหนึ่งเป็นประการสำคัญ เสร็จจากเลือกตั้งแล้ว ใช่ว่าภารกิจของตำรวจจะเสร็จสิ้นลงไปด้วย

ตำรวจก็ยังต้องติดตามคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ขณะที่ต้องป้องกันอย่าให้คดีใหม่เกิดขึ้น O.K. ไหม

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s