“เนวิน”โค้งสุดท้าย”ถังเงิน”2หมื่นล้าน

อภิสิทธิ์-เนวิน
ผ่าละเอียด“ถังเงิน”พรรคเนวิน ปู่จิ้น-ชวรัตน์ 5 แกนนำภูมิใจไทย ผ่านทุนรับเหมา 2 หมื่นล้าน บนเส้นทางเดิมพันครั้งใหญ่ “เข้าสู่-รักษา” อำนาจรัฐ (อีกครั้ง)

โค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคมนี้ พรรคภูมิใจไทยของนายเนวิน ชิดชอบ (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค) ถูกคาดหมายว่าจะได้ที่นั่ง ส.ส.มาเป็นอันดับ 3

กระแสข่าวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้คือ หากได้ 70 ที่นั่ง นายเนวินจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ที่คาดว่าจะได้ ส.ส. 180 ที่นั่ง จัดตั้งรัฐบาลอีกหน

นั่นก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน (ในกรณีที่ได้ ส.ส.น้อยกว่า 250  เสียง)

ขณะที่พรรคเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือว่าจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายกว่า 270 ที่นั่งขึ้นไป เพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐและนิรโทษกรรมให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย

ก่อนที่ประเมินว่า “ฝัน”ของนายเนวิน “ค้าง” หรือไม่?

ขอให้พิจารณา “ฐานทุน” ของพรรคภูมิใจไทยโดยละเอียด

โครงสร้างกลุ่มทุนพรรคภูมิใจไทยเป็นการรวมตัวของนักการเมืองที่มาจากผู้รับเหมาใหญ่อย่างน้อย 6คน (กลุ่ม) ประกอบด้วย

1.นายทรงศักดิ์ ทองศรี (เครือญาตินายเนวิน ชิดชอบ) เจ้าของ หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง ผู้รับเหมารายใหญ่อีสานใต้

2.นายมานิตย์  นพอมรบดี  เคยเป็นเจ้าของ หจก.ท่าราบก่อสร้าง และ บริษัท  เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด (ทั้ง 2 แห่งนายมานิตย์ โอนหุ้นให้เครือญาติ)ผู้รับเหมารายใหญ่ใน จ.ราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
3.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์เครือญาติเป็นเจ้าของ หจก.โชคชัยรวมทวี 1990  (นายบุญจงเคยถือหุ้น) ผู้รับเหมารายใหญ่เมืองโคราช

4.นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ  สามีเป็นเจ้าของ หจก.ดวงตะวัน เอ็นจิเนียริ่งและ บริษัท สุโขทัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้รับเหมรายใหญ่จ.สุโขทัย

5.นายคะแนน สุภา พ่อตานายเนวิน ชิดชอบ เป็นเจ้าของ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด แห่ง จ.เชียงใหม่ และบุรีรัมย์

6.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล  หัวหน้าพรรค เจ้าของ บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นและ บมจ.  เอสทีพี แอนด์ ไอ  1 ใน 5 เสือรับเหมาของประเทศ

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ(TCIJ)  ตรวจสอบ งานรับเหมาของทั้ง 6 กลุ่ม นำมาเสนอดังนี้

กลุ่มนายทรงศักดิ์ ทองศรี หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้างก่อ ตั้งเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2524  ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.5 ล้านบาท  ที่ตั้งเลขที่  195 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  มีหุ้นส่วน 3 คนคือ  1.นายทรงศักดิ์ ทองศรี  อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบนายเนวิน 2.นายเสริมศักดิ์ ทองศรี  พี่ชายนายทรงศักดิ์ และ 3.นายเพิ่มพูน ทองศรี  อดีตส.ส.สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย พี่ชายนายทรงศักดิ์  ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 60 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่   นางสาวเพชรรัตน์ ห่วงประโคนนางปัทมา ภาสดา คนละ 5 ล้านบาท และนายวิชัย ปิยมิตรธรรม   50 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า ปีงบประมาณ 2551 ( 1 ต.ค.2550 -30 ก.ย.2551) ได้งานรับเหมาก่อสร้าง-ซ่อมแซมถนนในหน่วยงานของรัฐทั้งหมด  20 งาน วงเงิน 178.9 ล้านบาท  ,ปีงบประมาณ 2552  จำนวน  61 งาน วงเงิน 656.8 ล้านบาท ,ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 62 งาน วงเงิน 581.4   ล้าน  ล่าสุดเดือนตุลาคม 2553- มีนาคม 2554  ได้ 10 งาน วงเงิน 123.3 ล้าน  (ดูตาราง)

แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  ปี 2552 สินทรัพย์  165,877,611  บาท   รายได้ 364,192,005  บาท กำไรสุทธิ 9,351,135  บาท

  งานรับเหมาที่ หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการ

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

 

กลุ่มนายมานิตย์ นบอมรบดี  หจก. ท่าราบก่อสร้าง จด ทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2530 ทุน 100 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่  48 หมู่ที่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี  นายมานิตถือหุ้นในช่วงแรกต่อมาโอนให้นางพวงทอง คุณาชีวะพี่สาว

ปีงบประมาณ 2551ได้งานรับเหมาหน่วยงานรัฐ  9 แห่ง วงเงิน 56.5  ล้านบาท   ,ปี งบประมาณ 2552   รับเหมาก่อสร้างถนนและขุดลอกฟื้นฟูคลอง  29 งาน    วงเงิน 201.4 ล้าน  ,ปีงบประมาณ 2553ได้งานรับเหมาในหน่วยงานของรัฐ  28 งาน  วงเงิน 280.7 ล้านบาท   ล่าสุด1 ต.ค.2553 –  ก.พ. 2554  เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ 3 งาน  วงเงิน 13.1 ล้านบาท   อาทิ  ถนนลาดยางแอสฟัลฯแยกทล.3097 บ้านแพ้ว 2.3 กม.  สำนักงานทางหลวงชนบทสมุทรสาคร1,517,250 บาท   ถนน คสล. สายบ้านโคกระกา ม.11 อ.ละหานทราย  สำนักงานทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  1,998,000 บาท และถนน คสล. สายบ้านโคกใหม่-บ้านสันติสุข ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย   สำนักงานทางหลวงชนบทบุรีรัมย์  9,590,000 บาท  (ดูตาราง)

       แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  ปี 2552 สินทรัพย์ 118,907,070  บาท  รายได้ 247,616,127บาท  กำไรสุทธิ  1,105,330  บาท

 

งานรับเหมาที่ หจก.ท่าราบก่อสร้างระหว่างปี 2551-2553

          ที่มา: ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

 

บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด    ก่อตั้งวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ทุน 20 ล้านบาท นายมานิตถือหุ้น ต่อมาโอนให้นางพวงทอง คุณาชีวะ พี่สาวเช่นเดียวกัน   ปีงบประมาณ 1 งาน วงเงิน 1.7 ล้านบาท ปี งบประมาณ 2552   จำนวน    6 งาน 11.6   ล้านบาท  ปี 2553  7 งาน วงเงิน 13.1 ล้านบาท

       แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  ปี 2552 สินทรัพย์   91,337,558  บาท  รายได้  67,680,189บาท  กำไรสุทธิ 908,821 บาท

 

กลุ่มนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ หจก.โชคชัยรวมทวี 1990 ก่อตั้งวันที่  3 มกราคม 2534  ทุน 1 ล้านบาท หุ้นส่วน 2 คนคือ  นางชิวเอ็ง แขดอน และ นายสมบูรณ์ แขดอน ที่ตั้งเลขที่ 353 หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 11 ตุลาคม 2534 เพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาท มีหุ้นส่วน 3 คนคือ

1.นางชิวเอ็ง แขดอน 

2.นายสมบูรณ์ แขดอนลงหุ้นคนละ 5 แสนบาท

3.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ลงทุนด้วยเงิน 9 ล้านบาท

ต่อมาคนใกล้ชิดนายบุญจงเป็นผู้ถือหุ้น

จากการตรวจสอบพบว่า หจก.โชคชัยรวมทวี 1990  ปี งบประมาณ 2551 ได้งานรับเหมาในหน่วยงานรัฐในจ.นครราชสีมา  5 งาน วงเงิน 6.9 ล้าน   ปี 2552 จำนวน   60 งาน วงเงิน 105.1 ล้านบาท   และปี 2553  จำนวน   26 งาน วงเงิน 43.7 ล้านบาท   (ดูตาราง)

แจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  ปี 2551 สินทรัพย์ 8,213,933  บาท  รายได้   19,475,338  บาท  ขาดทุนสุทธิ 337,376  บาท

งานรับเหมาที่ หจก.โชคชัยรวมทวี 1990 ระหว่างปี 2551-2553

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

 

กลุ่มนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ  หจก.ดวงตะวันเอ็นจิเนียริ่งของนายถาวร กุลนาถศิริ สามี นางพรรณสิริ   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (น้องสาวนายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  จดทะเบียนวันที่ 16 มีนาคม 2525   ทุน 30 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า ปีงบประมาณ 2551  ได้งานรับเหมาหน่วยงานรัฐ อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  รวม  9 งาน วงเงิน  48.3 ล้านบาท  ปี 2552  รวม   3   งานวงเงิน  18.8  ล้านบาท  ปี 2553 จำนวน    2 งาน  วงเงิน 20.7 ล้านบาท

หจก.ดวงตะวันเอ็นจิเนียริ่งแจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า ปี 2552 สินทรัพย์  69,494,423  บาทรายได้  54,110,058บาท กำไรสุทธิ 1,273,309  บาท

   บริษัท สุโขทัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ของนายเทิดไท เทพสุทิน ลูกชายนายสมศักดิ์  จดทะเบียนวันที่  16 พฤษภาคม 2523  ทุนปัจจุบัน 120 ล้านบาท ปี 2552 สินทรัพย์ 198,476,578  บาท

 

    กลุ่มนายคะแนน สุภาพ่อตานายเนวิน  ในนามบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด จด ทะเบียน วันที่ 3 ตุลาคม 2522  (ชื่อเดิม บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น1979 จำกัด) ทุนล่าสุด 500 ล้านบาท ผลประกอบการปี 2552  มีรายได้ 1,163,127,599  บาท  กำไรสุทธิ  369,586,414 บาท สินทรัพย์ 1,142,974,059บาท  งานรับเหมาที่ บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่นเป็นผู้ก่อสร้างอาทิ ถนน สายตาก-ลำปางกรมทางหลวง ,โครงการถมดินให้กรมชลประทาน รวม 2 งาน วงเงิน  152.3 ล้านบาท

นายคะแนนมีธุรกิจ อีก 4 บริษัท ได้แก่

      บริษัท ล้านนาวิลล์ จำกัดจดทะเบียน29 กันยายน 2532  ทุน  60 ล้านบาท ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาล้านนา  จดทะเบียนวันที่  6 กรกฎาคมคม 2536 ทุน 100 ล้านบาท  ปี 2552 รายได้ 40,800,000 บาท กำไรสุทธิ 152,723  บาท

บริษัท เค 2009 ลิซ จำกัด   จดทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2552  ทุน  50 ล้านบาท

บริษัท อาเชี่ยน จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม 2524 ทุน 100 ล้านบาท ประกอบกิจการรับเหมา ปี 2552  รายได้ 45,505,315  บาท  ขาดทุนสุทธิ 2,128,322  บาท

และยังร่วมหุ้นกับนายทองไทร บูรพชัยศรีทำธุรกิจอสังหาฯในย่านบางนา บริษัท สตาร์แลนด์ จำกัด ทุน 38.2 ล้านบาท

 

และกลุ่มนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ชื่อ  บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  และ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  จดทะเบียนวันที่ 8 กันยายน 2536ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียน 1,186,208,619 บาท  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้งานรับเหมาก่อสร้างหลายหมื่นล้านบาท  อาทิ รถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ,ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 217 สายอ. พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก  609.8 ล้านบาท ก่อสร้างระบบภายในศูนย์บริหารองค์กรกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา) 432ล้านบาท  ,ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 โครงการผันน้ำจาก พท.จ.จันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำ จ.ระยอง 1,310.8 ล้านบาท  ,ก่อสร้างอาคารต้นแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)  140.1 ล้านบาท

ปี 2552  มีสินทรัพย์ 8,005,057,746  บาท รายได้  11,967,188,534  บาท  กำไรสุทธิ 321,954,902  บาท

         บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ   จดทะเบียนวันที่ 1 กันยายน 2538ทุน 346.7 ล้านบาท  ปี 2552 สินทรัพย์  6,301,402,030  บาท  รายได้  8,709,003,029  บาท  กำไรสุทธิ  1,289,834,490  บาท

    ผลประกอบการ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

 

เบ็ดเสร็จทั้ง 6 กลุ่มมีสินทรัพย์รวม (ปี 2552) ประมาณ 16,102 ล้านบาท รายได้คร่าว ๆ 22,592 ล้านบาท แต่ละกลุ่มมีโปรเจ็กต์ข้างหน้ารออีกหลายโครงการ อาทิ รถไฟฟ้าหลายเส้นทางที่กลุ่มชิโน-ไทยเข้าประกวดราคา โครงการถนนไร้ฝุ่น ฯลฯ

ภายใต้เดิมพันสูงลิ่วของ 2 ขั้วอำนาจ ฝ่ายหนึ่งต้องการเข้าสู่อำนาจ อีกฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาอำนาจ

      ฐานทุนแน่นปึ้กขนาดนี้ ( ไม่รวมเครือข่ายอำนาจรัฐในมือในปัจจุบัน?) ไม่ต้องถามว่านายเนวินและพวกจะสู้หรือยอมศิโรราบ?

 

ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊คพรรคภูมิใจไทย

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s