แถลงการณ์ทหารตำรวจปชต. ลั่นไม่ยอมให้ใครบงการทำลายปชช.

แถลงการณ์ทหารตำรวจประชาธิปไตย ๒๕๕๔ ฉบับที่๑ สถานการณ์ความสงบร่มเย็นและความเจริญของประเทศไทยในห้วงที่ผ่านมาจนถึง ปัจจุบันปรากฏเด่นชัดว่าอำนาจทางทหารได้เข้าไปบงการและใช้อำนาจอันไม่ถูก ต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขและความร่มเย็น และความเจริญของประเทศชาติดังกล่าว

กลุ่มทหารและตำรวจที่เป็นผู้บังคับหน่วยและฝ่ายเสนาธิการและอำนวยการใน ปัจจุบัน ได้เฝ้ามองกลุ่มอำนาจทางทหารดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตระหนักแน่ชัดในปัจจุบันว่า กลุ่มอำนาจดังกล่าวยังคงตั้งใจที่จะดำเนินการบงการอำนาจทางการเมือง ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งแน่นอนว่า จะเกิดผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแน่นอน

โดยอ้างถึง การปกป้องสถาบันมาเป็นข้ออ้าง ทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดมา ซึ่งแท้จริงเป็นการแอบอ้างสถาบัน เพื่อสร้างและรักษาอำนาจของตนเองไว้เท่านั้นนอกจากนี้ยังกระทำการเป็นภัย ร้ายแรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทำลายสถาบันทหาร อีกทั้งยังเป็นกองทัพที่เลวร้ายเข่นฆ่าประชาชนของตนเองอย่างไร้มนุษยธรรมและ ไร้ยางอายต่อการกระทำของชายชาติทหารที่กระทำแล้วไม่ยอมรับการกระทำของตนเอง

ทหารตำรวจประชาธิปไตย ๒๕๕๔ จึงมิอาจจะปล่อยให้ผู้มีอำนาจทางทหารในปัจจุบันกระทำต่อประเทศชาติและ ประชาชนต่อไปได้ จึงแจ้งแถลงการณ์ฉบับนี้ มาสู่พี่น้องสื่อมวลชน เพื่อสื่อสารให้กองทัพและประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกันว่า ทหารตำรวจประชาธิปไตย ๒๕๕๔ จะกระทำการดังต่อไปนี้

๑.จะใช้พลังอำนาจทั้งปวงที่มีอยู่ขัดขวางการกระทำของกองทัพที่จะทำลาย ระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติ การแทรกแซงการเลือกตั้ง การบีบบังคับนักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล

๒.จะเปิดเผยหลักฐานข้อมูลการใช้งบประมาณของกองทัพอันเป็นการทุจริต คอรัปชั่น ของผู้นำกองทัพและการร่วมมือ การทุจริตของฝ่ายทหารและการเมือง

๓.จะเปิดเผยหลักฐานและข้อมูลการปฏิบัติการทางทหารของ ศอฉ.อันเป็นข้อมูลที่แท้จริง ของฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารที่ปฏิบัติการในห้วง ๑๐ เมษายน และ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และการสั่งการการสังหารประชาชนที่วัดปทุมวนาราม ทั้งเอกสารและคลิปเสียง

๔.จะเปิดเผยเบื้องหลังการสั่งการของชายชุดดำต่อการปฏิบัติการลับ ในการสังหารนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทั้ง พล.ต.วลิต โรจนภักดี และ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑ นี้ กลุ่มทหารตำรวจประชาธิปไตย ๒๕๕๔ ขอถวายชีวิตเพื่อชาติและประชาชน และจะไม่ยอมให้กลุ่มอำนาจทางทหารมาบงการและทำลายประเทศชาติและประชาชนอีกต่อ ไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ทหารตำรวจประชาธิปไตย ๒๕๕๔

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s