กราบอวยพรอาจารย์สุรชัยฯ


[Image: 5dxhr.jpg]

[Image: fe7jb.jpg]

กราบอวยพรอาจารย์สุรชัยฯ
(ครบรอบ ๗๐ ปี : ๒๘ มิ.ย. ๕๔)
จากจักรภพ เพ็ญแข

เจ็ดสิบ…สุรชัย แซ่ด่าน
ต่อสู้พญามารหาญกล้า
หน้าชื่นยืนหยัดศรัทธา
เพื่อประชาธิปไตยเสรี

ศรัทธามวลชนล้นหลั่ง
เกิดพลังเสริมรักศักดิ์ศรี
ดวงจิตไม่คิดชีวี
มอบพร้อมยอมพลีมวลชน

ขอท่านปลอดภัยไร้ทุกข์
ขอท่านช่วยปลุกทุกหน
ปฏิวัติจัดขบวนมวลชน
อุดมการณ์ตั้งต้น…สุรชัย.

[Image: 2fsss.jpg]

ลูกศิษย์ อ. สุรชัย แซ่ด่าน ร่อนจดหมายถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หลังสุรชัยประกาศอดอาหารประท้วงในคุก

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

จากกรณีนายสุภาพ แสงนิล เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ยึดอาหารเย็นในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ของนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ โดยที่ไม่ให้นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ผู้ต้องหาฐานความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 112 ได้รับประทานอาหารเย็นนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ยังความสะเทือนใจมาถึงประชาชนที่รักและศรัทธานายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ไม่ได้กระทำความผิดตามกฏระเบียบข้อบังคับของเรือนจำแตอย่างใด

2.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ป่วยด้วยโรคประจำตัวทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และมีความชราภาพ หากไม่ได้รับประทานอาหารเย็น ก็จะมีผลต่อการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยนั้นๆได้ และอาจเป็นสาเหตุทำให้อาการเจ็บป่วยกำเริบได้

3.การไม่ให้ผู้ต้องหาที่โดนกักขังอิสรภาพภายในเรือนจำไม่ได้รับประทานอาหาร ที่มีประโยช​น์ และครบทุกมื้อตามหลักโภชนาการ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง รวมทั้งเป็นการไม่ถูกต้องตามหลักสากลที่อารยประเทศได้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง นี่ยังไม่รวมไปถึงความแออัดภายในเรือนจำที่ส่งผลถึงสุขภาพพลานามัยของผู้ ต้องขัง อันจะนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคซึ่งในบางรายก็ทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะต้องให้นักสิทธิมนุษยชนเข้ามาตรวจสอบ

จากสาเหตุดังกล่าว “กลุ่มราษฎร” ในฐานะของประชาชนที่เห็นการปฏิบัติที่ต่ำทรามจากเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหาน​คร ในความปกครองของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต่อนายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ซึ่งไม่อาจรับได้ เพราะเป็นการละเมืดสิทธิมนุษยชนและไม่มีมนุษยธรรม จึงขอเรียกร้องต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ดังนี้

1.หากเรือนจำฯไม่มีนโยบายในการยึดอาหารเย็นของผู้ต้องขัง ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ลงโทษทางวินัยนายสุภาพ แสงนิล เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลุแก่อำนาจ ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในทางการเมืองที่แตกต่างมาตัดสินใจยึดอาหารเย็นของนาย สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

2.เรียกร้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กวดขันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรือนจำต่อ”นักโทษทางการเมือง” ให้ดีและดีเยี่ยมตามสิทธิของผู้ต้องขัง เนื่องจากประชาชนไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่เรือนจำต่อ นักโทษทางก​ารเมือง และมักจะได้รับทราบข่าวว่านักโทษทางการเมืองเหล่านี้ โดนกลั่นแกล้ง หรือในบางรายโดนทำร้ายร่างกาย ทั้งนี้หากพบว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำในความปกครองของท่านได้ปฏิบัติมิชอบต่อ นักโทษทางก​ารเมือง ประชาชนที่เห็นพ้องกันจะรวมตัวเรียกร้องต่อนักสิทธิมนุษยชนทั่วโลกให้เขามา ตรวจสอบ รวมทั้งจะดำเนินการเพื่อเอาความผิดทางวินัยของท่านและเจ้าหน้าที่ท่านนั้น อย่างถึงที​่สุด

3.เรียกร้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ดูแลด้านสุขภาพ พลานามัยของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะนักโทษทางการเมือง ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีถึงดีเยี่ยมตามหลักสิทธิมนุษยชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการตามข้อเรียกร้อง

ด้วยความเคารพ
กลุ่มราษฎร
28 มิถุนายน 2554

* * * * * * * * *

เสียงจากคุก 12

รายงานข่าวด่วนของ อ.สุรชัย แซ่ด่าน
สุรชัย ประกาศอดอาหารประท้วงกลางคุก

วันนี้ เวลา 11.20 น. อ.สุรชัย แซ่ด่าน หรือ ด่านวัฒนานุสรณ์ ประกาศจะอดอาหารประท้วงกรมราชฑัณฑ์ เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน เวลาเย็นทางเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ยึดอาหารของ อ.สุรชัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยและคนชราทำให้ไม่ได้รับประทานอาหารตามที่แพทย์สั่ง

เรือนจำพิเศษกลางกรุงเทพมหานคร อ.สุรชัย ในชุดผู้ต้องขังสีฟ้า พบปะพูดคุยกับผู้เข้าเยี่ยมจำนวนเกือบร้อยคนที่ห้องเยี่ยมผู้ต้องขังห้อง 9 และ อ.สุรชัยกล่าวกับผู้เยี่ยมและนักข่าวว่า “เมื่อวันศุกร์ตอนเย็นเจ้าหน้าที่เรือนจำชื่อนายสุภาพ แสงนิล ยึดอาหารนักโทษ ซึ่งเป็นของผมและผมต้องนำไปกินในห้องผู้ต้องขังทำให้เย็นนั้นผมไม่ได้กิน ข้าว” อ.สุรชัยยังกล่าวต่ออีกว่า “การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะตนเองไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบของเรือนจำแต่อย่างใดทั้งสิ้น กรมราชฑัณฑ์ต้องออกมารับผิดชอบ การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบและเป็นการกลั่น แกล้งผู้ต​้องขัง เพียงแค่การเป็นเสื้อแดง”

อ.สุรชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า “ตนเองเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน และเป็นคนชรา จำเป็นต้องกินอาหารมากกว่าปกติ แต่นายสุภาพ แสงนิล เจ้าหน้าที่เรือนจำกลับยึดอาหารดังกล่าว นายสุภาพเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกับตน แต่ไม่ชอบเสื้อแดง จึงกระทำดังกล่าว”

อ.สุรชัยประกาศว่า “ถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ตนจะอดอาหารประท้วงต่อการกระทำดังกล่าวของกรมราชฑัณฑ์”

รายงานจากเรือนจำพิเศษกลางกรุงเทพมหานคร
เวลา 11.20 น.
27 มิย. 54

Credit: http://thaienews.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s