79 ปีประชาธิปไตย

วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ผ่านมา 79 ปีแล้ว แต่ระบอบประชาธิปไตยของไทยยังวนเวียนกับการรัฐประหารถึง 12 ครั้ง และมีรัฐธรรมนูญมากถึง 18 ฉบับ ทั้งที่การปฏิวัติ 2475 คณะราษฎรต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้ จริง ซึ่งประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะเจ้าของประเทศ ไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดหรือฐานันดรใดก็มีสิทธิเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย

แม้วันนี้ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญและกลับมาปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีก ครั้ง หลังจากเกิดรัฐประหารครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แต่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งที่ทุกฝ่ายต่างประณามว่าการทำรัฐประหาร คือการทำลายระบอบประชาธิปไตย แม้อำนาจขณะนั้นจะถือเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” แต่ก็เป็นอำนาจที่ไม่ชอบธรรม เพราะไม่ได้เกิดจากการยอมรับนับถือจากประชาชน และเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113

แต่ปรากฏว่าเมื่อบ้านเมืองกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย นอกจากศาลจะไม่พิจารณาพิพากษาเอาผิดแก่คณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจและฉีกรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว ยังยอมรับถือแม้กระทั่งประกาศและคำสั่งให้มีผลตามกฎหมายต่อมาอีก ซึ่งไม่ต่างกับการสนับสนุนให้เกิดวงจรอุบาทว์ในการเมืองการปกครองไทยต่อไป ไม่ต่างกับการสนับสนุนให้คนชั่วทำชั่วอย่างไม่มีวันจบวันสิ้น

ระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงไม่มีใครเชื่อว่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่น คง ตราบที่สังคมไทยยังยอมรับวงจรอุบาทว์หรือยกย่องคนชั่วที่ปล้นบ้านปล้นเมือง

จึงไม่แปลกที่การเลือกตั้ง 3 กรกฏาคมที่จะถึงนี้ ยังมีข่าวเรื่องรัฐประหาร ล้มล้างประชาธิปไตย หรือล้มล้างรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเงียบ หรือลากรถถังออกมาทำรัฐประหารก็ตาม

79 ปีของระบอบประชาธิปไตยไทยจึงเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตที่มืดมน เพราะคนอุบาทว์จ้องจะนำอำนาจอุบาทว์ออกมาตลอดเวลา ด้วยข้ออ้างเดิมๆคือ นักการเมืองเลว สังคมเสื่อมถอย และสถาบันสั่นคลอน ทั้งที่เบื้องหลังที่แท้จริงคือความกลัว

กลัวประชาชนจะมีอำนาจ เพราะระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนไม่ใช่ผู้อาศัยแผ่นดิน ประชาชนจึงมีสิทธิและต้องมีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารประเทศ

ดังนั้น ตราบใดที่ประชาชนไทยยังไม่พร้อมใจกันปกป้องอำนาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของตนเอง หรือยังยอมรับนับถืออำนาจรัฏฐาธิปัตย์

วงจรอุบาทว์ก็จะยังเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

เพราะเผด็จการต้องมีความคิดแบบเผด็จการ เช่นเดียวกับโจรก็ต้องแก้ปัญหาแบบโจร

**********************************************************************

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s