ขอเชิญผู้รักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตยทุกท่าน ร่วมรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษการเมือง


ขอเชิญผู้รักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตยทุกท่าน
ร่วมรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษการเมือง สมยศ พฤกษาเกษมสุขและคนอื่นๆโดยพบกับ
นักเขียน กวีผู้มีชื่อเสียงและผู้เคยมีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในอดีต
ประกาย ปรัชญา
(นักเขียนฝ่ายซ้ายในยุค 6 ตุลา 19)
เดือนวาด พิมวนา
(นักเขียนรางวัลซีไรท์และช่อการะเกดยอดเยี่ยม)
วาด รวี
(นักเขียนเรื่องสั้น บทกวีร่วมสมัย)
ไอดา อรุณวงศ์
(บรรณาธิการวารสารอ่าน)

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 12.30-16.30 น.
ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

ภายในงานร่วมเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจนักโทษการเมือง
จัดโดย สมัชชาสังคมก้าวหน้าและวาด รวี
กำหนดการ
งานรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษการเมือง และเชิดชูเสรีภาพในการแสดงออก
วันที่ 25 มิถุนายน 2554
ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

13.00-13.30 ลงทะเบียน
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยตัวแทนสมัชชาสังคมก้าวหน้า
กวีเปิดงานโดย ประกาย ปรัชญา (นักเขียนฝ่ายซ้ายในยุค 6 ตุลา 19)
13.30-14.30 ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ออกมากล่าวสุนทรพจน์ รำลึกถึงคุณูปการแก่ปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตย และเชิดชูสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก (5-10 นาที) (กำลังติดต่อ)
1. องค์กรเลี้ยวซ้าย
2. กลุ่มแดงเอื้ออาทร มีนบุรี
3. กลุ่มนักสหภาพแรงงาน
4. กลุ่มนักศึกษา
ฯลฯ
14.30-15.30 เสวนา นำโดย
1. วาด รวี นักเขียนเรื่องสั้น กวีร่วมสมัย
2. เดือนวาด พิมวนา นักเขียนรางวัลซีไรท์และช่อการะเกดยอดเยี่ยม
3. ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการวารสารอ่าน
หัวข้อเกี่ยวกับจิตสำนึกและบทบาททางการเมืองของปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตย ข้อคิดของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีต กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในบริบทปัจจุบัน
15.30-16.30 เปิดให้ผู้ฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s