ไขปริศนาไฉน!“เมีย”สุวิทย์ คุณกิตติ โอน 300,000 หุ้นให้คนใกล้ชิดก่อนนั่งรัฐมนตรี5วัน ?

http://www.tcijthai.com/investigative-story/544

เปิดเบื้องหลัง “เมีย”สุวิทย์ คุณกิตติ โอน 300,000 หุ้นปริศนาให้ลูก-คนใกล้ชิดก่อนสามีนั่งเก้าอี้รับมนตรี 5 วัน โยงปมกฎเหล็ก ป.ป.ช. ประโยชน์ทับซ้อน ห้ามถือหุ้นเกิน 5%

การโอนหุ้นบริษัท เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัด จำนวน 300,000 หุ้น ของนางลาวัณย์ คุณกิตติ  ภรรยานายสุวิทย์ คุณกิตติ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ก่อนสามีจะเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช  เพียง 5 วัน ถือเป็นเรื่องน่าสนใจ

คราวนี้มาดู “มูลเหตุจูงใจ”ในการโอนหุ้น?

รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 269 บัญญัติห้ามรัฐมนตรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกิกว่ากฎหมาบยกำหนด

พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4 และมาตรา 5 บัญญัติห้ามรัฐมนตรีถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท เกิน 5%

กฎหมายฉบับนี้กำหนดว่า หากรัฐมนตรีมีความประสงค์จะถือครองหุ้นเกิน 5% จะต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทราบภายใน 30 วันนับจากวันเข้ารับตำแหน่ง  แนวทางปฏิบัตินั้นรัฐมนตรีที่มีความประสงค์จะต้องทำสัญญาว่าจ้างนิติบุคคลทำ หน้าที่บริหารจัดการแทน โดยต้องดำเนินการตามสัญญาที่ ป.ป.ช.จัดการให้เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) นำเสนอข้อมูลว่า   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 นางลาวัณย์ ได้โอนหุ้นบริษัท เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัดที่ถืออยู่ทั้งหมด 300,000 หุ้น ให้บุคคล 4 คน คือ

1.นางสาวรัชนีวรรณ  คุณกิตติ  2.  นางสาวธนพรรณ  คุณกิตติ 3.  นางสาวสุวิภา คุณกิตติ  3 บุตรสาว  คนละ 77,790 หุ้น และ 4.นายอาคม พินนาพิเชษฐ์ (นายอาคมถือหุ้นใน หจก. เอส เค คอร์ปธุรกิจของครอบครัวนายสุวิทย์อีกแห่งหนึ่ง)

บริษัท เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัดจด ทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2548  ทุนจดทะเบียน  10 ล้านบาท  แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10  นางลาวัณย์ถือครอง 300,000 หุ้น  คิดเป็น  30% ของทุนจดทะเบียน

ถือว่าถือครองเกิน 5% ตามกฎหมายกำหนด

นายสุวิทย์อาจคิดได้ว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  รัฐมนตรี 8 คนมีปัญหาการถือครองหุ้นเกิน 5% จนสุดท้ายต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งด้วยการลาออก

การเลือกตั้งปลายปี 2550 พรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้ง พรรคกิจสังคมเข้าร่วมรัฐบาล ถึงคราวต้องเสียสละเข้ามารับตำแหน่งใหญ่ภายใต้รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช

การแต่งตัวด้วยการ“เคลียร์หุ้น”ให้คนใกล้ชิด (แบบไม่ต้องควักกระเป๋าจ้างกองทุนบริหาร? ) จึงเป็นสิ่งจำเป็น?

      และจึงเป็นคำตอบที่ว่า ทำไมนักการเมืองไทยยากจนลง?

 

ภาพจาก mthai.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s