ไขปมเงื่อน!“สุวิทย์ คุณกิตติ”เอาเงินจากไหนเล่นการเมือง?

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบถุงเงิน “สุวิทย์ คุณกิตติ” ผู้กล้าประกาศว่าประวัติศาสตร์พรรคกิจสังคมไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน เงินฝากเพียง 6 หมื่นบาท-ความมั่งคั่งของหลังบ้านกับบทบาทใหญ่ทางการเมือง

หากพลิกยอดเงินบริจาคพรรคกิจสังคมที่มีการเปิดเผยโดยคณะกรรมการการเลือก ตั้ง (กกต.) จะพบว่าตั้งแต่ปี 2546 –เป็นต้นมาจนถึงเดือนเมษายน 2554  มีผู้บริจาคเพียง 4 ราย

ปี 2546   เดือนพฤษภาคม บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด  จำนวน 5,000 บาท

ปี 2550    จำนวน 20,000 บาท  นางสุอร ชัยนันท์สมิตย์   นางสาวอักษร พูลนิติกร  คนละ 10,000 บาท

ปี 2551 นางสุอร ชัยนันท์สมิตย์ และนางสาวอักษร พูลนิติพร  คนละ 120,000 บาท  (คนละ 10,000 บาทต่อเดือน) รวม 240,000บาท

ปี 2552  จำนวน 170,000 บาท  แบ่งเป็น  นางสุอร ชัยนันท์สมิตย์   60,000 บาท  นางสาวอักษร พูลนิติพร 40,000 บาท  นายสุวิทย์ 70,000 บาท

ปี 2553 นายสุวิทย์ 120,000 บาท (เดือนละ 10,000 บาท)

ปี 2554  เดือนเมษายน 10,000 (นายสุวิทย์)

คำถามที่น่าสนใจคือ นางสุอร ชัยนันท์สมิตย์เป็นใคร?

หากแกะเครือข่ายธุรกิจของ “หลังบ้าน” นายสุวิทย์จะพบว่า  “ลาวัณย์ คุณกิตติ” ภรรยาหัวหน้าพรรคกิจสังคมคนปัจจุบัน เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่ง

1.บริษัท เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัด

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค คอร์ป

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เดือนเมษายน 2551 ระบุ ว่า บริษัท เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ทุน  10 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจ ขายทัปเปอร์แวร์ ที่ตั้ง 1339 อาคารอาวรรณ ชั้น 8 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   กรรมการ นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์  นางลาวัณย์ คุณกิตติ  นางสาวธนพรรณ คุณกิตติ  ผู้ถือหุ้นนางลาวัณย์ คุณกิตติ 30 %   นายเสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ 21.6%   นางสาวธนพรรณ คุณกิตติ 11.6%   นางสาวรัชนีวรรณ คุณกิตติ 11.6%    นางสาวสุวิภา คุณกิตติ  (บุตรสาว) 11.6%    นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์ 6.6%   นางสาวอุษณีย์ ชัยนันท์สมิตย์ 6.6%

ผลประกอบการปี 2552 รายได้  69.6 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 259,244  บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค คอร์ป   จดทะเบียนวันที่  21 มิถุนายน 2549 ทุน   1 ล้านบาท ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก  ที่ตั้ง99/99 ซอยงามวงศ์วาน 99 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  หุ้นส่วน นางสาวสุนทรี ธีรภานุ นายอาคม พินนาพิเชษฐ์   นางสาวธนพรรณ คุณกิตติ

ผลประกอบการปี 2552 รายได้ 2 ล้านบาท  ขาดทุนสุทธิ 143,037  บาท

ทั้งนี้ ตระกูลชัยนันท์สมิตย์ เป็นญาติภรรยานายสุวิทย์

อย่างไรก็ตาม เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ตอนนายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  (เข้ารับตำแหน่งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540)  ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  แบ่งเป็นเงินฝาก  2,558,985.51 บาท เงินลงทุน มี 6,000 หุ้น ที่ดิน 150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 31,250,000 บาท ยานพาหนะ  4,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 39,708,985.51 บาท ไม่มีหนี้สิน

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรส  เงินฝาก 4,312,267.22 บาท เงินลงทุน 1,875 หุ้น ที่ดิน 1,000,000 บาท ยานพาหนะ 3,750,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 5,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 14,562,267.22 บาท ไม่มีหนี้สิน

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เงินฝาก  771,560.52 บาท

รวมทรัพย์สิน 55,042,813.25 บาท ไม่มีหนี้สิน

อีก 14 ปีต่อมา นายสุวิทย์ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ตอนพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 16 ตุลาคม 2552)แจ้ง ว่ามีเพียง 4,213,007.18  บาท แบ่งเป็น  เงินฝาก (5 บัญชี)  63,007.18 บาท ที่ดิน 1,250,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 1,000,000บาท สิทธิและสัมปทาน 200,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ  500,000บาท

นางลาวัณย์ คุณกิตติ คู่สมรส แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก (4 บัญชี)  445,127.35บาท ที่ดิน 25,031,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 14,669,000 บาท ยานพาหนะ 1,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 260,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 1,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 43,405,127.35 บาท หนี้สิน 563,826.86 บาท

รวมทรัพย์สิน  2 คน  47,618,134.53 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 563,826.86 บาท

ปริมาณรวมทรัพย์สินของนายสุวิทย์กับภรรยาเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่า ทรัพย์สินรวมของนายสุวิทย์ลดลงมากตอนรับตำแหน่งรองนายกฯสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช แต่ทรัพย์สินของภรรยากลับเพิ่มขึ้นในช่วงเดียวกัน

ที่น่าฉงน!คือ เงินเดือนรัฐมนตรี เดือนละ 1.2 -1.5 แสนบาท บริจาคให้พรรคเดือนละ 1 หมื่นบาท และ มีเงินฝากเพียง 6 หมื่นบาทเศษ

ที่น่าสนใจอีกประการก็คือ ปัจจุบันนางลาวัณย์ หลังบ้านนายสุวิทย์ยังเป็นเจ้าของธุรกิจทับเปอร์แวร์หรือหรือไม่?

ติดตามตอนหน้า

ทรัพย์สินของสุวิทย์ คุณกิตติ ที่แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. ,ราชกิจจานุเบกษา , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ)รวบรวม

(อ่านข้อมูลเพิ่ม: เปิดบัญชีทรัพย์สินสุวิทย์ ในฐานข้อมูล)

 

ไฟล์แนบ ขนาด
thraphysin_suwithy_-13_mi.y._54.doc 47 KB
Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s