24 มิถุนา

เรามองไปข้างหน้ากันมาทุกวัน ลองหันกลับไป”มองหลัง”บ้าง ก็จะเห็นว่า “ประชาธิปไตย”บ้านเราแข็งแกร่งเหมือนหินผา หรือยังเป็นของเหลวเหมือนกับวุ้น??

วันนี้ ผมจะนำเพลงๆหนึ่งมาลงให้อ่านกัน เชื่อว่า หลายคน”เกิดทัน” แต่มากมายกว่านั้น…คงเกิดไม่ทัน

เพลงนี้ เคยใช้เป็นเพลงปลุกใจ บางโอกาสก็เอาไว้ปลุกให้ตื่นตอนเช้าเพื่อให้ฮึกเหิม อะไรทำนองนั้น เพลงนี้..ชื่อว่า…เพลง วันชาติ 24 มิถุนา

24 มิถุนา ยนมหาศรีสวัสดิ์

ปฐมฤกษ์ของรัฐ ธรรมนูญของไทย

เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย

ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี

สำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่

เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์

ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย

ผู้แต่งเพลงนี้ ชื่อ คุณบุญธรรม ตราโมท

24 มิถุนายน 2475 เมื่อ 77 ปีที่แล้ว คือ วันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งยั่งยืนมา 150 ปี

เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการปกครองทำได้สำเร็จ

ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน การปกครองของประเทศไทยจึงเปลี่ยนไป มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

สำหรับประเทศไทยเราเคยกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน เป็น “วันชาติ” ของไทย และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “วันชาติ” ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดย พ.อ.พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น

วันนี้…เราไม่มี”วันชาติ”อีกแล้ว ร้ายกาจน่ารัดทดเหล่านั้น คือเราไม่มี”ประชาธิปไตย”ที่จริงแท้

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s