นักโทษชายคนนั้น (2)

หากจะเทียบเรื่องการซื้อที่ดินจากรัฐ..ของ คุณหญิง พจมาน ผู้ภริยา..และ ทักษิณ ชินวัตร ผู้สามีเซ็นรับรู้ในฐานะสามีตามกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา..ของคู่สามี ภริยาตามกฎหมายไทย..กับ

อาชญากรรมทางการเมือง..การใช้อำนาจของอาวุธออกมาล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการ เลือกตั้งของประชาชน..ตามรัฐธรรมนูญที่ “มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยฉบับนี้ขึ้นไว้”

และในราชกิจจานุเบกษายังปรากฏข้อความต่อมาว่า..”ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย”

โครงร่างลักษณะแห่งความผิดและพฤติกรรมแห่งความผิด..จะแตกต่างกันอย่างลิบลับ..

และยิ่งเมื่อปรากฏในกาลต่อมาว่า..ความผิดอันเกิดจากการซื้อขายที่ดินนั้น.. ได้ถูกพิพากษาว่าถูกต้องชอบธรรมจนถึงขั้นให้คืนเงินและจ่ายดอกเบี้ยให้กับ ผู้ซื้อ..ส่วน..การใช้อำนาจอาวุธสงคราม..ทำลายรัฐบาลและฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญ นั้น..

ได้ทำให้ประเทศพบกับความวิบัติวอดวายประชาชนแตกแยกออกเป็นหลายฝักหลาย ฝ่าย..ออกมาใช้อาวุธทำร้ายทำลายกันบาดเจ็บล้มตาย..รัฐบาลที่เกิดจากการผสม เทียมทางการเมือง..สั่งการใช้อาวุธออกมาประหัตประหาร..จนประชาชนบาดเจ็บล้ม ตายสูญหายจำนวนหนึ่ง..

คงเป็นเรื่องง่ายที่จะพิจารณาว่า..ความผิดใดจะยิ่งใหญ่กว่ากัน..ความผิดใดสร้างความเสียหายกับชาติกับประชาชนมากกว่ากัน..

เพราะเรื่องเช่นว่า เป็นเรื่องพิจารณาง่าย..จึงไม่แปลกแต่อย่างใด..ที่นักโทษชายคนนั้น..ถึงได้ รับการยอมรับได้รับการโอบอุ้มจากมหาชนที่มีจิตใจเป็นธรรม..

มวลชนแห่งพุทธศาสนาที่ถูกสั่งสอนให้มีความเชื่ออันเป็นวิทยาศาสตร์..จะ สมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์..ช่วยกันช่วยเขาฟื้นฟูพรรคประชาธิปไตยของเขา..ให้ เป็นพรรคของประชาชนชาวเรา..เอาประชาธิปไตยคืนสู่แผ่นดิน..ให้เป็นดั่งเช่น..

พระบรมราชปณิธานปรารถนา..ขององค์มหาราชแห่งไทยประเทศ..ทรงตราไว้..

โทษจำคุก 2 ปี..ของอดีตนายกรัฐมนตรี..ที่ผู้ฉีกรัฐธรรมนูญตั้งข้อหาและศาลการเมือง พิพากษาแล้วนั้น..จะทำให้เขาต้องมีคำว่า “นักโทษชาย” นำหน้า..แต่สำหรับประชาชนส่วนใหญ่แล้ว..เขายังเป็นผู้นำที่น่าสงสาร..

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s