ปชป.ร้าวลึก! เทพเทือก อยู่ในวงล้อมใคร?

สุดท้ายเมื่อถึงเวลา ก็ต้องแบไต๋หงายไพ่กันออกมาแล้ว สำหรับ 2 พรรคใหญ่ อย่างพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่องของรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ ทำเอาการคาดเดาต่างๆนาๆก่อนหน้านี้ชัดเจนขึ้น

โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทย ที่ทำบัญชีส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบด้วย
1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 3. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 4. นายเสนาะ เทียนทอง 5. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก6. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 7. นายปลอดประสพ สุรัสวดี 8. นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 10. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 12. นายจารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ 13. นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช 14. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย 15. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 16. พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน 17. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 18. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 19. นพ.เหวง โตจิราการ 20. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
21. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 22. นายวัฒนา เมืองสุข 23. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 24. ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ 25. นส.ภูวนิดา คุณผลิน 26. นายสุนัย จุลพงศธร 27. นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง 28. นายคณวัมน์ วศินสังวร 29. นายอัสนี เชิดชัย 30. นส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร
31. พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย 32. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 33. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 34. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 35. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 36. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 37. นางสุนทรี ชัยวิรัตนะ 38. นส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 39. นายสมพล เกยุราพันธุ์ 40. นายพงศกร อรรณนพพร
41. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 42. นส.ขัตติยา สวัสดิผล 43. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 44. นส.กฤษณา สีหลักษณ์ 45. นายเกียรติชัย ดิรณศักดิกุล 46. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 47. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 48. นายพายัพ ชินวัตร 49. นางรังสิมา เจริญศิริ 50. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์
51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์52. นายธนิก มาศรีพิทักษ์ 53. นายพิชิต ชื่นบาน 54. นายก่อแก้ว พิกุลทอง 55. นายนิยม วรปัญญา 56. นส.จารุพรรณ กุลดิลก 57. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 58. นายเวียง วรเชษฐ์ 59. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 60. นายวิเชียร ขาวขำ
61. นายประวัฒน์ อุดตะโมด 62. นายดนุพร ปุณณกันต์ 63. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 64. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ 65. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์66. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ 67. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 68. นายธวัชชัย สุทธิบงกช 69. นายทวิศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 70. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
71. นางมาลินี อินฉัตร 72. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด 73.นายเอกธนัช อินทร์รอด 74.นายถิรชัย วุฒิธรรม 75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 76.นายอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด 77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 78.นายกมล บันไดเพชร 79.นางฉวีวรรณ คลังแสง 80.นายโสภณ เพชรสว่าง
81.นายภิญโญ เพชรสว่าง 82.นายสถิรพร นาคสุข 83.นายประแสง มงคลศิริ 84.นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ 85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล 87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร 90.พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง
91.พลตำรวจตรีไพฑูรย์ เชิดมณี 92.นายพูลสัวสดิ์ โหตระไวศยะ 93.นายประสพ บุษราคัม 94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ 95.นายปิยะ อังกินันท์ 96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ 97.นายประเกียรติ นาสิมมา 98.นายยุทธพงษ์ แสงศรี 99.นายวิบูลย์ แช่มชื่น 100.ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ
101.นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ 102.นายสมบัติ เมทะนี 103.นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 104.นายถนอม สมผล 105.นายธนกฤต ชะเอมน้อย 106.นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 107.นายสุพร ดนัยตั้งตระกูล 108.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 109.นายสุเทพ สายทอง 110.พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร
111.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 112.นายบัวสอน ประชามอญ 113.นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 114.นายเรวัต สิรินุกุล 115.นายพิทยา พุกกะมาน 116.นางพรรณี แสงสันต์ 117.นายกล่ำคาน ปาทาน 118.นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 119.นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 120.นายเรืองยุทธ์ ประสานทสวัสดิ์ศิริ
121.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 122.นายชาญยุทธ เฮงตระกูล 123.พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี 124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 125.นางนลินี ทวีสิน

ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยถือว่าไม่มีเซอร์ไพร์ส แต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ตรงนี้ไม่ธรรมดา เพราะก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงกันภายในพรรคว่า ประชาธิปัตย์จะได้ปาร์ตี้ลิสต์กี่คน โดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประเมินว่า ถ้าเอาชัวร์ๆ ที่จะได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์อย่างแน่นอนจะอยู่ในอันดับที่ 55
ในขณะที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันหัวชนฝาว่า อันดับที่ปลอดภัยคือ 65
จึงมีการท้าทายกันภายในพรรคลึกๆ ว่าถ้าเช่นนั้นนายสุเทพจะลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่ 65 หรือไม่ ถ้าชัวร์ขนาดนั้น ทำให้มีข่าวออกมาว่านายสุเทพ จะมีชื่อเป็นปาร์ตี้ลิสต์ อันดับที่ 60
แต่พอหงายไพ่ออกมา ปรากฎว่าไร้เงาเทพเทือกในปาร์ตี้ลิสต์ โดยรายชื่อคือ 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ2.นายชวน หลีกภัย 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 6.นายกรณ์ จาติกวณิช 7. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12.นายอิสสระ สมชัย 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 15.นายอาคม เอ่งฉ้วน 16.นายนิพนธ์ วิศิษยุทธศาสตร์ 17.นายสุทัศ เงินหมื่น 18.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 19.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20.นายวิฑูร นามบุตร
21.นายถวิล ไพรสณฑ์ 22.ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 23.พ.อ.วินัย สมพงษ์ 24. นายสุวโรช พะลัง 25.ดร.ผุสดี ตามไท 26.นายปัญญวัฒน์ บุญมี 27.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 28.นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 29. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 30.นายนิพนธ์ บุญญามณี
31.นางอานิก อัมระนันทน์ 32.นายโกวิทย์ ธารณา 33.นายอัศวิน วิภูศิริ 34.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 35.นายเกียรติ สิทธิอมร 36.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 37.นายกนก วงษ์ตระหง่าน 38.พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี 39.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 40.ดร.ประกอบ จิรกิติ
41.ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา 42.นายกษิต ภิรมย์ 43.นายวีระชัย วีระเมธีกุล 44.นางรัชฎาพร แก้วสนิท 45.นายวัชระ เพชรทอง 46.นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 47.นายอิศรา สุนทรวัฒน์ 48.นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 49.นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต 50.นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
51.ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา 52.น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 53.นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 54.ดร.ธิติ มหาบุญวราชัย 55.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 56.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 57.นายยุพ นานา 58.นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ 59.นายสัญชัย อินทรสูต 60.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์
61.นายบุณย์ธีร์ พานิช ประไพ 62.ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 63.ว่าที่ รต.โมฮามัดยาสวี ยูซง 64.นายอภิชัย เตชะอุบล 65.ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ 66.นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 67.นายประกอบ สังข์โต 68.นายเกรียงยศ สุดลาภา 69.นายสุริยะ ศึกษากิจ 70.พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน
71.นายชีวเวช เวชชาชีวะ 72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 73. ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 74.นายพรพล เอกอรรถพร 75.นางฮูวัยดิย๊ะ พิศสุวรรณ 76. นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล 77.นายคำรณ ณ ลำพูน 78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 79.นายจีรพงศ์ พวงทอง 80.นายราเมศ รัตนเชวง
81.นางรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่า 82.นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 83.พันเอกเฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา 84.นายภูเบศ จันทนิมิ 85.นายแสนคม อนามพงษ์ 86.นายสุธรรม นทีทอง 87.นายสรวิศ ขุนจันทร์ 88.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 89.นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา 90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์
91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 93.พลเรือโทเชษฐ โกมลฐิติ 94.นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา 95.นายสกล เขมะพรรค 96.นายสำเร็จ ภูนิคม 97.นางสาวจันทรพร ขันโมลี 98.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 99.นางเตือนใจ นุอุปละ 100.นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์
101.นายภราดร กลางบุรัมย์ 102.นายสุทัศน์ พรหมรัตน์ 103.นายประสงค์ สุภาสัย 104.นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ 105.นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย 106.นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 107.นายมงคลัตถ์ พุกะนัตต์ 108.นายธวัช มนูธรรมธร 109.นายกษิเดช กุลจิตติพร 110.นายขภัช นิมมาเหมินท์
111.นายแพทย์วัชระ สนธิชัย 112.นายรัฐไกร เอกเพชร 113.นายเอกมล อนันตกูล 114.นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ 115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ 116.นายชุบ ชัยฤทธิไชย 117.นายมาร์โค เจริญใจ 118.นายครูนิตย์ ปิงเมือง 119.พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน 120.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
121.นางสาวปานระพี แก้วภราดัย 122.นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย 123.นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา 124.นางนิภา พริ้งศุลกะ 125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
จึงเกิดคำถามตามมาว่า นายสุเทพคิดอะไร และกำลังเล่นเกมอะไรอยู่จึงไม่ยอมลงปาร์ตี้ลิสต์ แต่เลือกที่จะไปลงเป็น ส.ส.เขตที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งเชื่อมั่นได้ 100 เปอร์เซนต์ ว่าได้เป็น ส.ส.แน่นอน
มีการมองกันว่า หรือว่าลึกๆแล้วในเวลานี้ ประชาธิปัตย์กำลังมีรอยร้าวเกิดขึ้นหลายจุด????
เพราะโดยบารมีการเมือง และโดยผลงานในการเป็นผู้จัดการรัฐบาล ประสานกับพรรคร่วมรัฐฐาลต่างๆได้ราบรื่น ทำให้มีการจับตามองมาตลอดว่า
หากนายอภิสิทธิ์ ประสบอุบัติเหตุทางการเมือง ไม่สามารถที่จะรีเทิร์นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองได้ เพราะผลงานที่ไม่เข้าตาขั้วอำนาจพิเศษต่างๆในรอบแรก ที่ได้โอกาสแล้วแต่ทำงานไม่เป็น
นายสุเทพ ก็เป็น 1 ในแคนดิเดทที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แม้ว่าลึกๆแล้วนายกรณ์ จาติกวณิช จะกระเหี้ยนกระหือรืออยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายอภิสิทธิ์อย่างยิ่งก็ ตาม
ซึ่งกรณีนายสุเทพ เป็นเรื่องที่พูดกันมาตลอด แม้กระทั่งในช่วงที่บรรยากาศแรงมากๆ จนนายอภิสิทธิ์ ระเบิดอารมณ์ใส่พรรคร่วมรัฐบาลว่า ใครอยู่ได้ก็อยู่ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็เชิญได้เลยนั้น ปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้ยี่หระ แต่มองว่าเป็นอารมณ์เด็กๆที่บริหารงานไม่เป็น เมื่อถูกขัดใจก็เลยอาละวาด
แถมบางพรรคยังบอกชัดเจนเลยว่า ไม่สน ถ้ามีอะไรก็เลือกที่จะติดต่อกับนายสุเทพเป็นหลัก!!!
ดังนั้นต้องยอมรับว่า นายสุเทพลึกๆจึงอึดอัดกับการถูกจับตามองเรื่องที่เป็นคู่แข่งในทางลึกกับนาย อภิสิทธิ์ อยู่เหมือนกัน จึงเป็นไปได้ที่ทำให้นายสุเทพเลือกที่จะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆให้นาย อภิสิทธิ์ต้องหวาดระแวงมากขึ้น
เพราะยิ่งหากดูกรณีที่นายอภิสิทธิ์ได้แจ้งต่อ ครม. ว่า ในวันที่ 19-20 พ.ค. จะขอลากิจโดยเลือกให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนนั้น
ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดด้วยเช่นกันว่า ทำไมจึงไม่มอบตำแหน่งให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแทน ทำไมนายสุเทพจะต้องบังเอิญไม่ว่างพอดีด้วยเหมือนกัน???
เพราะเป็นที่รู้กันว่า นายสาทิตย์ มีความสนิทสนมกลมเกลียว และเป็นสไตล์ที่ถูกใจนายอภิสิทธิ์ เป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่ทำให้พื้นที่เขตเลือกตั้งที่จังหวัดตรังร้อนระอุเลยก็ว่าได้
เพราะเกิดกระแสข่าวแพร่สะพัดไปทั่วทุกร้านน้ำชา กาแฟ ของเมืองตรัง ว่านายสาทิตย์ เตรียมดันตัวเองไปลงปาร์ตี้ลิสต์ แล้วจะหนุนให้นายสาทร วงศ์หนองเตย น้องชายลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส ตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ในระบบแบ่งเขต แทน เพราะได้มีการเปิดตัว 2 พี่น้องตระกูลวงศ์หนองเตย ตอนช่วงน้ำท่วมไปแล้ว
เรื่องนี้มีกระแสข่าวออกมาด้วยว่าทำให้แม้แต่ นายชวน หลีกภัย ยังถึงกับต้องเอ่ยปากพูดกับกับคนใกล้ชิดในพรรคว่า ถ้าสาทิตย์มาลงปาร์ตี้ลิสต์ นายชวนก็จะลงไปสมัคร ส.ส.เขต ที่ จ.ตรัง เอง
อย่างไรก็ตาม นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นคนสนิทนายชวน อีกคนหนึ่ง กล่าวว่า กระแสข่าวที่ออกมานั้นยังไม่ทราบ แต่ที่ทราบ คือ นายสาทิตย์ ลง เขต 2 เรื่องที่เกิดขึ้นอาจเป็นข่าวลือ หรือเป็นเกมการเมืองเพื่อสร้างความขัดแย้ง
ขณะที่นายชวน ยืนยันว่า ไม่ได้ขัดแย้งกับนายสาทิตย์ ตามที่มีกระแสข่าวว่าจะส่งน้องชายลง รวมทั้งยังได้สอบถามนายระลึก หลีกภัย ผู้เป็นน้องชายแล้ว ก็ยืนยันว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหน และไม่รู้ว่าข่าวที่เกิดมาจากไหนด้วย
ซึ่งเรื่องรอยร้าวในพรรคประชาธิปัตย์จะจริงไม่จริงเพียงใด คนในพรรคโดยเฉพาะนายสุเทพ ในฐานะเลขาพรรคนั่นแหละที่รู้ดีที่สุด
และอาจจะเป็นเหตุผลที่นายสุเทพเลือกลง ส.ส.เขต แทนที่จะลงปาร์ตี้ลิสต์ เพราะได้เป็น ส.ส.แน่นอน โดยไม่ต้องไปปวดหัวแย่งชิงกับใคร
เพราะไปๆมาๆ ดูเหมือนปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์หลายคน คือพวกที่ไม่แน่ใจว่าลงสมัครแบบเขตในรอบนี้แล้วจะสอบได้หรือไม่ จึงมาเบียดแย่งกันลงปาร์ตี้ลิสต์ จนทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นสารพัดในประชาธิปัตย์
งานนี้จึงเท่ากับสุเทพเลือกนั่งบนภู ดูพรรคพวกฟัดกัน และนั่งดูหัวหน้าพรรคหน้านิ่วคิ้วขมวดนั่นเอง!!!

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s