“อานันท์”ยกคณะกรรมการปฏิรูปลาออก ทิ้งทวน”พิมพ์เขียว”ส่งท้าย

 


นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ได้แถลงนำคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)  ประกาศลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. โดยหวังว่าผลเสนอที่ผ่านมาจะเป็นประโยชน์ ร่วมทั้งเสนอปรับโครงสร้างอำนาจ  “พิมพ์เขียว” แนวทางปฏิรูปประเทศชิ้นสุดท้าย หวังคนไทยไม่ทิ้งโอกาสให้เปล่าประโยชน์ 
ด้าน  นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส   กล่าวชื่อนชม คปร. ทำงานหนัก  พร้อมออกข้อเสนอชั้นเยี่ยมเป็นการทิ้งทวน

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์มติชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s