มวลชนหลังยุบสภา โดยกาหลิบ

 http://www.democracy100percent.blogspot.com/

คอลัมน์ เมืองไทยหรือเมืองใคร?
เรื่อง มวลชนหลังยุบสภา
โดย กาหลิบ

การประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และอาจเป็นสิทธิ์แท้จริงของใครก็ตามที่ชักใยอยู่หลังนายกรัฐมนตรีผู้นั้นโดย เฉพาะ แทบไม่เคยเป็นการตัดสินใจของมวลมหาประชาชนเลย

คะเนว่าเขาจะยุบสภาเมื่อไหร่และหวังให้ประโยชน์ทางการเมืองต่อเขาเองอย่างไร นั้น ก็นับว่ามีประโยชน์อยู่บ้าง เพราะเราจะได้ “รู้เท่าทัน” เขาในระดับหนึ่ง แต่มวลมหาประชาชนไม่ควรเผลอใจไปคิดว่าเขายุบสภาเพื่อตนหรือเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมจนถึงกับนั่งกระหยิ่มยิ้มย่องรอคอยอำนาจ “หล่น” มาบนตักของตนเหมือนผู้ประกอบอาชีพทางการเมือง

ผู้ประกอบอาชีพทางการเมืองแท้ๆ เขามีผลประโยชน์อยู่กับระบบหัวคะแนน ระบบจัดตั้งมวลชนเพื่อคะแนนเสียง ความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เขาสังกัดโดยเฉพาะในการของบประมาณ ฯลฯ เขาย่อมได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งทุกครั้งไป ไม่ว่าจะเลือกตั้งโดยพระหรือโดยโจร คนชนิดเขารอรับผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกได้เสมอ

แต่มวลมหาประชาชนในระยะที่ต้องต่อสู้อย่างสาหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ในระบอบประชาธิปไตยแท้ๆ นั้น จะทุ่มใจไปกับการเลือกตั้งอย่างคนสมองบอดมิได้ การเข้าร่วมเลือกตั้งแต่ละครั้งจำเป็นต้องตั้งสติระลึกรู้โดยเฉพาะในคราวที่ เดิมพันหลายอย่างของบ้านเมืองขึ้นไปตั้งอยู่บนนั้นเช่นในครั้งนี้

พูดให้ชัดคือ ร่วมเลือกตั้ง แต่อย่าหลงเลือกตั้ง

มวลมหาประชาชนของฝ่ายประชาธิปไตยควรร่วมเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความตระหนัก ว่า บัดนี้การต่อสู้ได้แยกออกเป็นสองขั้นแล้ว ขั้นแรกคือการเลือกตั้งตามระบบเลือกตั้งปัจจุบัน นั่นคือเลือกกันภายใต้ระบอบเผด็จการแบบเก่าที่ครอบงำประเทศมาตลอดและยังครอบ งำอยู่เสมอ ส่วนขั้นสองคือการจัดตั้งประเทศชาติบ้านเมืองไว้สำหรับการปฏิวัติ ประชาธิปไตย เมื่อใดก็ตามที่เกิดเงื่อนไขที่สามารถนำพาเราไปสู่จุดนั้นได้

มวลมหาประชาชนสามารถเข้าร่วมในทั้งสองขั้นตอนได้ แม้ในการเลือกตั้งที่เรากลัวว่าเขาจะโกง เอาเปรียบด้วยวิธีการต่างๆ การแทรกแซงของกองทัพและฝ่ายรัฐเดิม หรือความรุนแรงที่จะปรากฏขึ้นในกระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง เราก็เข้าร่วมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่ว่าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่ต้อง ปฏิวัติได้หรือไม่

คนที่เขาตาสว่างโพลงแล้วเขาไม่ต้องมานั่งสังเกตการณ์หรือวัดผลอะไรอีกแล้ว เขาก็เตรียมการรอรับสถานการณ์ในห้วงต่อไป เพราะประเทศหมดทางไปเสียแล้วในเชิงโครงสร้าง เขารู้ดีว่า พิธีกรรมทางการเมืองเป็นการฆ่าเวลาอย่างหนึ่ง หรืออย่างน้อยก็ช่วยจัดตั้งคนที่ตายังสว่างไม่เต็มที่ไปพลางๆ

ไม่เสียเวลาอะไรต่อฝ่ายประชาธิปไตย เพราะฝ่ายประชาธิปไตยรอได้ ฝ่ายตรงข้ามเสียอีกที่เขารอไม่ไหวเพราะไฟธาตุริบหรี่ลงทุกขณะ

มวลชนหลังยุบสภาจึงมีหน้าที่อยู่ไม่น้อยหากยอมตัวเป็นอาสาสมัครของฝ่าย ประชาธิปไตย ขออนุญาตเสนอแนะแบบสั้นๆ แบบเตือนความจำไว้ตรงนี้

๑. การจัดตั้งทางความคิดกับมวลชนอื่นๆ เพื่อให้เขาตาสว่างอย่างท่านต้องกระทำต่อเนื่อง ใครคุยเก่งคุยไป โดยเฉพาะในกลุ่มเสวนาย่อยที่ต้องตั้งกันให้มากและหลากหลาย ใครถ่ายเอกสารจนคุ้นมือและรู้วิธีที่จะแจกจ่ายให้ทั่วถึงโดยไม่เสียของ ก็โปรดทำต่อไป ใครชำนาญการซีดีก็ขอให้เดินเครื่องอย่างไม่หยุดยั้ง หรือจะสรรหาวิธีการอื่นใดมาขยายผลเรื่องนี้ก็ขอเชิญทำให้เต็มที่ โดยเฉพาะไซเบอร์

๒. มวลชนผู้มีความสามารถและทักษะบางด้านเฉพาะตัว ขอให้ท่านเตรียมรวมตัวกันเป็นหน่วยปกป้องการทำลายรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจาก ประชาธิปไตย อย่าลืมว่าประชาชนมีทั้งความชอบธรรมและปริมาณ สามารถกดดันให้ผู้ทำลายประชาธิปไตยแพ้ภัยไปได้ ประชาชนอย่างเราจำต้องระลึกรู้อยู่เสมอว่า อำนาจเก่าไม่มีวันสยบยอมต่อมหาชน ดั่งที่เขาพูดว่าเชื้อชั่วไม่ยอมตายนั่นแล บทเรียนเรื่องนี้ เราท่านได้รับมาพร้อมกันหลังการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่มวลชนเลือกรัฐบาล (สมัคร-สมชาย) และเขาทำลายรัฐบาลที่เราเลือก

๓. ให้ผู้ประสานภารกิจประชาธิปไตยนอกประเทศมุ่งมั่นทำงานต่อไปโดยไม่ต้องคิด กลับ แบ่งให้ชัดระหว่างยุทธวิธีเลือกตั้งกับยุทธวิธีอื่นๆ ผู้ที่มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงประเทศตรงนัยสำคัญอย่ามาห่วงหาอาลัยกับพิธีกรรม เลือกตั้งในครั้งนี้ เมื่อประเทศสว่างขึ้นแล้วจะมาลงเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐก็ไม่ว่ากัน ประเด็นนี้เกี่ยวพันกับมวลชนประชาธิปไตยทั้งในต่างประเทศและในประเทศ มวลชนนอกประเทศที่ได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ประสานภารกิจเหล่านี้ได้โปรดสนับ สนุน ส่วนมวลชนในประเทศก็ต้องทำงานส่งไม้กันอย่างใกล้ชิดและในทางลับ เพื่อให้งานทั้งสองส่วนนี้ประสานสอดคล้องกัน

บางท่านอาจเหนื่อย ท้อ และหมดเปลืองไปมากกับการต่อสู้ที่ผ่านมาจนแทบจะไม่อยากสู้อีก แต่โปรดรับรู้ไว้เถิดว่ามวลมหาประชาชนอย่างเราๆ มีโอกาสชนะ “เขา” สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา.

———————————————————————————————–

Advertisements

Leave a comment

Filed under Thaiuknews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s