เจาะ”เทรนด์โลก” สปริง-ซัมเมอร์2012

ใน อีก 1 ปีข้างหน้า พ.ศ.2555 หรือปี 2012 กระแสเทรนด์หลักๆ ทั้งแฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี พื้นที่ และการใช้ชีวิต จะมีอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลกในทิศทางใด

เพื่อ สร้างความเข้าใจในเทรนด์โลกมากยิ่งขึ้น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดสัมมนา “เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี พื้นที่ และการใช้ชีวิต สปริง-ซัมเมอร์ 2012” ที่ห้องออดิทอเรียม TCDC เมื่อไม่นานนี้ มีผู้สนใจร่วมรับฟังคับคั่ง

วิทยากรที่มาร่วมเจาะเท รนด์ 2012 ได้แก่ กริยา บิลยะลา เจ้าหน้าที่ศูนย์ความรู้ ฝ่ายศูนย์ความรู้ อนันตา อินทรอักษร และ จรินทร์ทิพย์ ลียะวณิช นักจัด การความรู้อาวุโส ฝ่ายการออกแบบและธุรกิจสร้าง สรรค์ ซึ่งทั้งหมดวิเคราะห์จากหนังสือเทรนด์ พร้อมกับนำประ สบการณ์ที่อยู่ตรงกลางของนักออก แบบ ผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การคลุกคลีกับนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ รวมถึงข้อมูลข่าวสารการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ มานำเสนอแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยแบ่งเทรนด์ออกเป็น 5 คีย์

ความธรรมดานิยามใหม่

จากราย ละเอียดมากมายของการใช้ชีวิต คืนกลับสู่ความเรียบง่ายด้วยคุณภาพและอรรถประโยชน์อย่างแท้จริง ทัศนคติบริโภคนิยมเกินความจำเป็นเปลี่ยนไปสู่ความธรรมดา ความจริง และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวัน การใช้ชีวิตจะขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานน้อยลง แต่จะมีความจริงใจและตรงไปตรงมากับความต้องการของตน เองมากยิ่งขึ้น

ความ ธรรมดา ในนิยามใหม่จึงหมายถึงคุณภาพแบบไร้ที่ติ ความงามที่สัมผัสได้ด้วยตาและความรู้สึก ความใส่ใจในวิธีคิดทักษะเชิงช่างที่ประณีต วัสดุชั้นดี ไปจนถึงรายละเอียดและกระบวน การผลิตที่เป็นธรรม ไม่ทำลายธรรมชาติหรือใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย

ที่สำคัญคืออายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้สินค้ามีมูลค่าและคุณค่าด้วยตัวมันเอง ไม่ใช่มาจากการโฆษณา

เท รนด์แบบนี้กลับสู่พื้นฐานและลงรายละเอียด เรียบ แต่มีอารมณ์ ขอบมน อ่อนนุ่ม ความธรรมดาจึงไม่ได้เรียบไร้จุดเด่น แต่เป็นเรื่องของความจำเป็น เปรียบได้กับการมองโลกอย่างคนอายุ 40 รู้แล้วว่าอะไรคือความสุขในแบบฉบับของตน

ผลิตภัณฑ์ของเทรนด์นี้ต้องสร้างอรรถประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงของประดับตกแต่ง มองแล้วรู้สึกสงบ พักสายตา

คิดบวก

เมื่อ เข้าสู่ช่วงวิกฤต ความสุขเป็นสิ่งที่หลายคนมองหา แต่ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้เราสัมผัสกับความสุขได้ใกล้ชิดที่สุด เป็นการคำนึงถึงคุณค่าของจิตใจ การใช้วัสดุและเนื้อผ้าที่บางเบา โปร่งแสง สีสันสดใสสบายตา งานสถาปัตย กรรมแสดงให้เห็นถึงโครง สร้างภายใน เทคโนโลยีที่ใส่ใจกับอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์มากยิ่งขึ้น

ผู้ บริโภคแสวงหาความอบอุ่นของบ้าน และความสุขจากการสังสรรค์และอยู่ร่วมกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เริ่มเปลี่ยนรูปแบบให้เอื้อต่อการใช้งานด้วยกัน ผู้คนเริ่มเรียนรู้ มีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องต่างๆ ตระหนักถึงคุณค่าของการให้ต่อสังคมมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการต้อง เพิ่มคุณค่า ความรู้สึกอบอุ่น ความเป็นมนุษย์ รวมถึงความพิเศษต่างๆ ลงไป สร้างความรู้สึก กลิ่น เสียง เล่นกับความรู้สึกอิสระ

แฟชั่นจะเป็น รูปทรงแบบมินิมัล หลวม ผ้าถักนิตติ้งตาห่างๆ ลูกไม้บางเบา ใช้วัสดุเนื้อนุ่มเบา เช่น ไนลอนเนื้อละเอียด หนังแกะ หรือหนังกลับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร ส่วนการใช้ชีวิตคนเมืองอยากใช้ชีวิตแบบช้าๆ สัมผัสธรรมชาติที่ผ่านการปรับรูปแบบให้มีมุมมองทันสมัยมากขึ้น

ธรรมชาติ

ภัย พิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถคาดเดาธรรมชาติได้อีก ต่อไป ถึงเวลาที่มนุษย์ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติมากกว่าในระดับของการอนุรักษ์ ก้าวไปสู่ระดับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การใช้ จินตภาพจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ลม กลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน พลังของธรรมชาติเป็นได้ทั้งความยิ่งใหญ่ งดงาม และน่าเกรงขาม

นัก ออกแบบบางคนจำลองพลังของธรรมชาติมาทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลกตา ดึงดูด น่าสนใจ การรีไซเคิลเพื่อนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการออกแบบเพื่อความยั่งยืนเป็นอีกแนวทางที่นักออกแบบให้ความสำคัญ

สำหรับ แฟชั่นรักษ์โลก คือการเล่นกับสีสันรูปทรงของธรรมชาติแบบตรงไปตรงมา หรือเนื้อผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ แต่เพิ่มลูกเล่น จึงเกิดแนวคิดใหม่ของการรวมส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นสีเบจย้อมสีดินกับสีสดซึ่งใช้เป็นสีตัดฟังก์ชันกับความสบาย วัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์ ในรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์แต่ดูทันสมัย

ผลิตภัณฑ์ เน้นพลังของธรรมชาติ นิยมกิจกรรมการเที่ยวแบบสุดขั้วที่ให้ประสบการณ์สนุกเร้าใจ โดยสร้างประสบการณ์ การเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ และพลังของธรรมชาติมาเป็นจุดขาย

ความคิด

สร้างสรรค์

ความ คิดสร้าง สรรค์ไม่ได้อยู่เพียงแค่รูปทรงที่แปลกตาของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ ที่ว่าด้วยการกล้าลองผิดลองถูก แสวงหาความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และการสนองตอบทันท่วงที ลงมือทำมากกว่าการคิด

ผลิตภัณฑ์ของคีย์นี้กลับไปมองโลกด้วยสายตาแบบ เด็ก เพิ่มความสนุกให้งานออกแบบด้วยทางเลือกใหม่ๆ ของวัสดุ สีสัน รูปทรง และเทคนิค หรือแม้แต่การตกแต่งผลิตภัณฑ์ชิ้นเดิมให้เป็นของใหม่ด้วยทักษะสร้างสรรค์ ย้อนจินตนาการจากวิชาศิลปะในวัยเด็กให้กลับมาอีกครั้ง

การออกแบบ เป็นความสนุกในวัยเด็ก มิกซ์สไตล์เข้าด้วยกัน ไม่สนใจกรอบและกฎเกณฑ์ สร้างความใหญ่สุดด้วยความเล็กสุด เล่นกับโครงร่างเห็นรูปทรงชัดเจน เรียบง่ายแต่โดดเด่น ภาพรวมทั้งหมดคือความสดใหม่ การใช้ชีวิตเป็นแบบไม่มีกรอบ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน หรือการสร้างสีสันให้กับเมือง

วัฒนธรรมพื้นถิ่น

จาก ความหลากหลาย ขาดอัตลักษณ์ ย้อนกลับไปใส่ใจในรากเหง้าพื้นถิ่น ทักษะที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติสืบต่อกันมา คือสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างและคุณค่า

ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมาจากเบ้าพิมพ์ ไม่ได้สร้างความรู้สึกชื่นชมเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มี ส่วนร่วมในการออกแบบและประดิษฐ์ ผู้บริโภคมองหาทักษะฝีมือเชิงช่าง และกลิ่นอายแบบวินเทจที่แสดงถึงช่วงเวลาและความล้ำค่าของอดีต

สังคม สมัยใหม่กระตุ้นให้มนุษย์ใช้ชีวิตอิสระแบบตัวคนเดียว ฤดูกาลนี้บ้านจะกลับมาสู่บรรยากาศของความเป็นครอบ ครัวมากขึ้น สร้างความหลากหลายและความรู้สึกการอยู่ร่วมกันของคนหลายรุ่น

ไม่ว่า จะเป็นการหยิบรูปแบบสีสันของวัฒนธรรมชนเผ่า พร้อมทักษะดั้งเดิมมาเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ หรืออารมณ์กลิ่นอายแบบวินเทจของเฟอร์นิเจอร์เก่าและการทำเลียนแบบ สะท้อนเรื่องราวและอดีตที่งดงาม

Advertisements

Leave a comment

Filed under หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s